Preloader logo

Tööohutus: Kõrgustes töötamise ohutuskoolitus, eesti keeles

redel

Kuupäev

20 Juuni 2024

Aeg

10:00 - 13:15

Hind

132 €

Keeled

eesti,
vene

Tööohutus: Kõrgustes töötamise ohutuskoolitus, eesti keeles

Õppekava on koostatud vastavalt järgmistele õigusaktidele: määrus nr 377 Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses; määrus nr 13 Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, Töötervishoiu ja -ohutuse seadus

Õppekavarühm: Töötervishoid ja –kaitse

Õppe kogumaht: 4 ak tundi

Sihtrühm: isikud, kes viibivad nii kõrgustes ja lamedatel pindadel (katused, tellingud, käiguteed) kui ka redelitel; kõrgtööid korraldatavad spetsialistid, töökeskkonnaspetsialistid.

Õppe eesmärk: saada teadmisi, kuidas korraldada ja teostada tööd kõrgustes vastavalt ohutusnõuetele ja seadusandlikele aktidele.

Õppemaht: 4 ak.tundi

Õpiväljundid: koolituse läbinu

 • Teab kõrgtöid reguleerivat seadusandlust;
 • oskab õigesti valida ja hooldada kukkumiskaitsevahendeid;
 • saab ülevaate nõudmistest, mida tuleb täita kõrgustest töötaval töötajal.

Õppesisu:

 • Õigusaktid kõrgustes töötamisel
 • Töötervishoiu ja tööohutuse tähtsus kõrgustes töötamisel
 • Kõrgtööde korraldamine
 • Kukkumiskaitsevahendite ja turvarakmete õige valik ning ohutu kasutamine
 • Tööohutus tellingute, korvtõstuki ja teisaldatava redeli kasutamisel
 • Tööohutus lastide (materjalide ja abivahendite) teisaldamisel
 • Kukkumiskaitsevahendite ülevaatus ja hooldus. Isikukaitsevahendid: vajalik varustus ja turvavarustus (ohutusrakmed)
 • Riskianalüüs ja sisekontroll
 • Kukkumisriskide hindamine 

Õppemeetodid:

Loeng, arutelu, grupitöö, küsimused-vastused

Hindamine: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine kõigis auditoorsetes tundides ja teadmiste kontrollimisel (suuline test) – anda vähemalt 75%  õiget vastust. Hindamine on mitteeristav

Väljastatavad dokumendid

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – suuline test on hindamiskriteeriumitele vastavalt (õigeid vastuseid vähemalt 75%) täidetud.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud ja testi tulemus on vähem kui 75%.

Toimumine:    13.06.2024  kell 10.00 – 13.15 vene keeles

                             20.06.2024 kell 10.00 – 13.15 eesti keeles

Toimumise koht: Ahtri 8, Tallinn, OÜ Companion-i õpperuum

Koolitajad: 
Vene keeles – Natalja Andreitšenko (töökeskkonnaspetsialist, konsultant ja koolitaja tööohutuse ja tervishoiu teemadel).
Eesti keeles – Aleksander Andre (töökeskkonnaspetsialist, konsultant ja koolitaja töötervishoiu ja tööohutuse alal).

Koolituse maksumus: 110 eurot + KM

Registreerumine: tel. 605 1801; mob. 5567 3216; e-post koolitus(at)companion.ee

X

Korraldaja

Companion Äri- ja Õigusekool
Telefon
+372 605 1801
E-post
koolitus@companion.ee
Веб сайт
https://companion.ee/

Lektorid

Companion Äri- ja Õigusekool

Koht

Companion Äri- ja Õigusekool
Ahtri 8-88, 10117 Tallinn, Estonia

  Kursuse nimetus *:

  Vali keel:*


  Kliendile:*

  Osavõtjate andmed: *

  Firma nimi ja aadress: *


  Osavõtjate andmed: *

  Osalejate arv:*


  Telefon:


  E-posti aadress:*


  Küsimused lektorile:

  div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://companion.ee/wp-content/uploads/2022/10/ofisy-1.png);background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}