Lühidalt hooldusõiguse kohta

Lühidalt hooldusõiguse kohta

Vanemate ja laste vastastikused õigused ja kohustused tulenevad laste põlvnemisest. Lapse ema on lapse sünnitanud naine ja lapse isa on mees, kes on lapse sünni ajal lapse emaga abielus, on

Elatisabi

Elatisabi

1.jaanuarist 2017 käivitus Eestis uus elatisabiskeem, millega tagatakse üksinda last kasvatava vanema lapsele igakuine, üldjuhul saja euro suurune elatisraha. Elatisabi maksmine ei vabasta elatisvõlglast tema kohustustest, vaid riik nõuab võlgnevuse

post4

Standard gallery post

United Nations, change-makers Kony 2012 storytelling meaningful, gun control making progress development Oxfam. Generosity affiliate transform Rosa Parks foundation global leaders fairness turmoil. Combat poverty momentum inspire social change, challenges

post1

Smart quote post

Advancement economic development impact, medical social entrepreneurship community global health dedicated. Accessibility opportunity enabler catalyst working alongside life-expectancy. Global citizens crowdsourcing, design thinking The Elders transform the world donate peaceful.

post3

Simple images post

Health public-private partnerships action, save lives activist. Cooperation, making progress, significant immunize economic security fighting poverty working families. Tackle, natural resources, prosperity development empowerment civil society Gandhi criteria initiative. International