эстонский

Eesti keele kursus algajatele, tase A1.

Companion Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner Tundides kasutab õpetaja lisaks üldtunnustatud õppematerjalidele oma, aastate jooksul välja töötatud õppemetoodikat, mille eesmärk ei ole ainult keele selgeksõppimine ja eksami sooritamine,