Mis on KROKOD-EST?

„Krokodest“ on eesti keele klubi, kuhu ootame kõiki huvilisi, kes õppisid eesti keelt, aga ei julge rääkida või vajavad eesti keele praktikat.

Klubi eesmärk: praktiseerida ja areneda üheskoos mitteformaalsete meetodite teel igapäevast suhtluskeelt ning koguda julgust eesti keeles rääkimiseks.

Õpiväljundid: klubi osalejad pidevalt harjutavad suhtluse eesti keeles mitte formaalses,mängulises võrmis. Sõbralikus õhkkonnas kuulajad ületavad keele barjääri ja koguvad julgust ja oskust rääkida eesti keeles.

Kursuse toimumise aeg:

Teisipäeviti, kell 18.30-20.00

Kursuse maksumus:

Tasumine ühe kuu kaupa.

  • Ühe kuu hind 25 eurot või ühe korra hind – 10 eurot.
  • Klubi i poolaasta (september – detsember) – 100 eurot
  • Klubi II poolaasta (jaanuar – juuni) – 150 eurot
  • Tasumine ühe kuu kaupa. Ühe kuu hind 25 eurot või ühe korra hind – 10 eurot.
  • Klubi i poolaasta (september – detsember) – 100 eurot
  • Klubi II poolaasta (jaanuar – juuni) – 150 eurot

Maria Kazlovskaja

Klubi läbiviija

Info:

+372 605 1801
+372 5567 3216
e-mail: koolitus@companion.ee

Registreerimine