Tööõigus

Tööõigusega määratletakse töötajate ja tööandjate õigused ning kohustused. Tööõiguse sisuks on pinnalt tekkinud küsimuste ja probleemide lahendamine kohtuväliselt või kohtus. Et vältida tööõiguslike probleemide tekkimist tuleb töösuhted võimalikult täpselt ja üheselt mõistetavalt kirjeldada töölepingutes ning tööandja töökeskonna sisekorda määratlevates eeskirjades.

Millega tegeleme tööõiguse valdkonnas:

  • konsultatsioonid
  • kliendi huvide esindamine töövaidluskomisjonis ja/või kohtus
  • töölepingu sõlmimine, muutmine, lõppemine, töölepingu lõpetamine
  • muud olulised küsimused