Hindame kõrgelt perekonnaväärtusi ja kõike sellega seonduvat. Paratamatult tekivad perekonnas ja inimeste vahel arusaamatused ja erimeelsused, millede lahendamisel on vajalik professionaalne juriidiline abi.

 

Perekonnaõigus käsitleb abielu, sealhulgas abieluvararežiimi, vanemate ja laste vahelisi suhteid, eeskostet ja hooldust. Perekonnaõiguse puhul pöörduvad juristi poole peamiselt järgmistel põhjustel: lastega seonduv hooldusõigus ja elatis, abielu lahutamine ning ühisvara jagamine. Perekonda puudutavad teemad on delikaatsed ning emotsionaalsed. Tähtis, et tekkinud küsimused saaksid võimalikult kiiresti selgeks. Juhul kui see ei õnnestu läbirääkimiste teel, on alati võimalik pöörduda kohtusse.

Millega tegeleme perekonnaõiguse valdkonnas:

 

 • konsultatsioonid

 • kliendi huvide esindamine kohtus

 • abielu lahutamine kohtus

 • elatise sissenõudmine

 • elatise suurendamine ja vähendamine

 • lahutatud abikaasalt ülalpidamist nõudmine

 • abieluvara lepingu koostamine

 • ühisvara jagamine

 • suhtlemiskorra määramine

 • hooldusõiguse küsimused

 • isaduse tuvastamine

 • muud olulised küsimused