Lepingu- ja võlaõigus

Võlaõigus on eraõiguse osa, mis reguleerib isikute vahel tekkivaid võlasuhteid. Võlasuhe on kahe või enama isiku vaheline õigussuhe, millest tuleneb ühe pooltest kohustus midagi teha ja teise pooltest õigus nõuda kohustuse täitmist. Võlasuhte tekkimise peamiseks aluseks on lepingud, kuid võlasuhe võib tekkida ka lepinguvälistest suhetest, nt käsundita asjaajamine ja alusetu rikastumine. Lepingud võivad olla ka suulised, v.a kui seadus nõuab kirjaliku või notariaalselt tõestatud lepingu sõlmimist.

Millega tegeleme võlaõiguse valdkonnas:

  • konsultatsioonid
  • koostame lepinguid, pretensioonid, kaebused
  • analüüsime, parandame ja täiendame olemasolevaid lepinguid ja dokumendid
  • nõustame tehingu läbiviimisel
  • osutame juriidilist abi lepingulistel läbirääkimistel
  • esindame kliente kohtus nii võlgniku kui ka võlausaldaja positsioonilt
  • võlgade sissenõudmine kohtuväliselt ja kohtus
  • muud olulised küsimused