Karistusõigus ja kriminaalmenetlus

Kuritegu on raske seaduse rikkumine. Selleks, et saaks rääkida kuriteost, peab teo toimepanija olema süüdi nii oma tegevuse, kui ka oma tahtluse poolest. Koos teiste tunnustega moodustub igal konkreetsel juhul kuriteo koosseis. Kuriteo kooseisu koos süü küsimuse selgitamisega teeb kindlaks kohus.

Kriminaalasjad jagunevad üld- ja lihtmenetlusteks. Lihtmenetluse eesmärk on kiirendada kriminaalmenetlust, et vähendada kohtusüsteemi ülekoormatust. Lihtmenetlus on üldnimetus lihtsustatud menetlusliikidele. Eristatakse nelja lihtmenetlust: lühimenetlus, kokkuleppemenetlus, kiirmenetlus ja käskmenetlus.

Millega tegeleme karistusõiguse ja kriminaalmenetluse valdkonnas:

  • konsultatsioonid
  • koostame kaebused, sh apellatsioonkaebused
  • osutame oma klientidele kaitset eeluurimisel ja kohtus
  • esindame tsiviilhagejat kriminaalprotsessis