Äriõigus

Äriõigus reguleerib äriühingutega seonduvat, sealhulgas äriühingute asutamist ja juhtimist, koosolekute korraldust, aktsiate/osaühingu osade müüki, ühinemisi ning jagunemisi, äriregistri toiminguid.

Millega tegeleme äriõguse valdkonnas:

  • konsultatsioonid
  • äriühingute asutamine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja likvideerimine
  • äriühingute võõrandamine ja omandamine
  • äriühingu juhtimine
  • juhtkonnaga lepingute sõlmimine
  • üldkoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine
  • aktsionäride ja osanike vahelised vaidlused
  • aktsia- ja osakapitali suurendamine ja vähendamine
  • äriregistriga seotud toimingud
  • muud olulised küsimused