Professionalism ja kvaliteet

Õigusbüroo Companion tegevuse põhieesmärgiks on klientidele kvaliteetse, kõrgetasemelise õigusabi osutamine, mida iseloomustab eelkõige paindlik ja kliendile suunatud teenindus. Kliendi huvide tulemuslik kaitsmine ning probleemide õigeaegne lahendamine – need on meie jaoks olulised väärtused. Meie kõrgetasemelised spetsialistid on nende väärtuste garantideks.

Meie edu põhilisteks tundemärkideks on osutatava õigusabi kvaliteet, pikaajalised suhted klientidega ning meeldivale töökeskkonnale toetuv meeskonnatöö. Pikaajaline kohtupraktika võimaldab meil toetuda õigusabi osutamisel rikkalikele ja väärtuslikele kogemustele.

Õigusbüroo Companion klientideks on nii füüsilised isikud, ettevõtjad kui ka erinevad kohalikud või rahvusvahelised organisatsioonid. Õigusbüroo teeb igapäevaselt koostööd notarite, kohtutäiturite, riiklike institutsioonide ja muude era- või avalikõiguslike asutustega.

Esindame kliente kõigis kohtueelsetes menetlustes ja kohtuprotsessidel, tekkinud situatsioonide lahendamisel lähtume üksnes kõige efektiivsematest võimalustest parimate tulemuste saavutamiseks.

Õigusbüroo Companion ei anna klientidele põhjendamatuid lubadusi, vaid hindab reaalselt nende võimalusi konkreetses situatsioonis ning töötab lähtuvalt sellest välja edaspidise tegevuskava.

Õigusteenused kõigis põhilistes õigusvaldkondades

null

Perekonnaõigus

Hindame kõrgelt perekonnaväärtusi ja kõike sellega seonduvat. Paratamatult tekivad perekonnas ja inimeste vahel arusaamatused ja erimeelsused, millede lahendamisel on vajalik professionaalne juriidiline abi.

Loe edasi »

null

Karistusõigus ja kriminaalmenetlus

Kuritegu on raske seaduse rikkumine. Selleks, et saaks rääkida kuriteost, peab teo toimepanija olema süüdi nii oma tegevuse, kui ka oma tahtluse poolest.

Loe edasi »

null

Tööõigus

Tööõigusega määratletakse töötajate ja tööandjate õigused ning kohustused. Tööõiguse sisuks on pinnalt tekkinud küsimuste ja probleemide lahendamine kohtuväliselt või kohtus.

Loe edasi »

null

Väärteomenetlus

Väärteomenetluse kohut puudutavas osas võib üldistatult eristada kolme põhilist osa.

Loe edasi »

null

Lepingu- ja võlaõigus

Võlaõigus on eraõiguse osa, mis reguleerib isikute vahel tekkivaid võlasuhteid. Võlasuhe on kahe või enama isiku vaheline õigussuhe, millest tuleneb ühe pooltest kohustus midagi teha ja teise pooltest õigus nõuda kohustuse täitmist.

Loe edasi »

null

Korteriühistutele

Korteriühistu on korteriomandiseaduses sätestatud korteriomanike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Loe edasi »

null

Äriõgus

Äriõigus reguleerib äriühingutega seonduvat, sealhulgas äriühingute asutamist ja juhtimist, koosolekute korraldust, aktsiate/osaühingu osade müüki, ühinemisi ning jagunemisi, äriregistri toiminguid.

Loe edasi »

null

Teenuste maksumus

Meie õigusbüroo rakendab alljärgnevaid õigusabi eest tasumise viise.

Loe edasi »

Kirjuta meile!