fbpx
Preloader logo

Töötuba: Canva põhjal loomingulise CV koostamine

Дизайн без названия (7)

Korraldaja

Companion Äri- ja Õigusekool
Telefon
+372 605 1801
E-post
koolitus@companion.ee
Веб сайт
https://companion.ee/

Lektor

 • Dmitri Kalinin

  Lektor: Dmitri Kalinin, IT-spetsialist, arvutikursuste õppejõud erinevates ettevõtetes, 5. taseme andragoog

Companion Äri- ja Õigusekool

Koht

Companion Äri- ja Õigusekool
Ahtri 8-88, 10117 Tallinn, Estonia

Next Event

  Kursuse nimetus *:

  Vali keel:*


  Kliendile:*


  Osavõtjate andmed: *


  Firma nimi ja aadress: *


  Osavõtjate andmed: *


  Osalejate arv:*


  Telefon:


  E-posti aadress:*


  Küsimused lektorile:

  Kuupäev

  16 Veeb 2023

  Aeg

  17:15 - 20:30

  Hind

  € 69.00

  Keeled

  eesti,
  vene

  Töötuba: Canva põhjal loomingulise CV koostamine

  Companion Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

  Töötuba: Canva põhjal loomingulise ja isikupärase CV koostamine

   CV on teejuht teie unistuste ettevõttesse – eeldusel, et see paistab silma ning on meeldejääv.

  Canva on töövahend piltide loomiseks, korrigeerimiseks ja kujundamiseks. Canva abil saab luua sisuliselt kõike, alustades sotsiaalmeedia illustratsioonidest ja presentatsioonidest kuni trükipaigutusteni. Loomulikult saab Canva abil luua ka loomingulise ja meeldejääva CV.

  Õppekeel: vene keel

  1. Õppekava nimetus:

  Creative CV powered by Canva

  2. Õppekavarühm:

  Arvutikasutamine

   3. Õppe kogumaht:

  4 akadeemilist tundi

  4. Sihtrühm:

  Kõik, kes on tööotsingul või soovivad omandada uusi oskusi oma CV isikupärasemaks muutmiseks.

  5. Õppe eesmärgid:

  Õppida kasutama Canvat, et luua CV, mis eristub teistest konkureerivatest tööotsijatest.

  6. Õpitulemused:

  Koolituse lõpuks osaleja oskab:

  – orienteeruda Canva keskkonnas;

  – lisada ja muuta tekstiobjekte;

  – valida ja kohandada malli;

  – muuta värve;

  – lisada kujundusele pilte ja rakendada filtreid;

  – määrata kujundusele lõpliku vormingu.

  7. Koolituse sisu:

  – Canva töölaua tundmine;

  – teksti lisamine ja toimetamine;

  – pildid ja pilditöötlus;

  – raamid ja võred;

  – värvidega töötamine;

  – mallide kasutamine;

  – pildiotsing ja pildipangad;

  – CV koostamine.     

  8. Õppemeetodid:

  Loengud, praktilised tööd, tehtud töö tulemuste analüüs ja arutelu.

  9. Õpikeskkond:

  Tunnid toimuvad Companion Äri- ja Õigusekooli auditooriumis, mis on varustatud spetsiaalse mööbli ja kursuseks vajaliku tehnikaga.

  10. Koolitusmaterjalide loetelu:

  Õppejõu poolt koostatud materjalid ja juhendid, sh. harjutused ja ülesanded iseseisvaks tööks.

  11. Hindamismeetod:

  Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt („saavutatud“ / „saavutamata“) ainetundides osalemise ja kursuse jooksul ülesannete täitmise alusel.

  12. Hindamiskriteeriumid:

  Õppekava edukaks täitmiseks peab õpilane osalema 100% tundidest ning täitma kõik vajalikud praktilised tööd ja ülesanded.

  13. Nõuded koolituse lõpetamisele ja väljastatavatele dokumentidele:

  Koolituse läbimisel väljastatakse tunnistus või tõend.

  Õpilasele väljastatakse tunnistus, kui õpilane on osalenud 100% tundidest, koolituse õpitulemused on „saavutatud“ hinnanguga ja õpilane on omandanud kõik õppekava õpiväljundid.

  Õpilasele väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta, kui õpilane on osalenud vähem kui 100% tundidest, kui õpilane ei ole saavutanud kõiki õppekava täitmiseks vajalikke õpiväljundeid või kui õpiväljundite saavutamist koolitusel ei hinnatud.

  14. Õpetaja pädevust tagava kvalifikatsiooni või koolituse või töökogemuse kirjeldus:

  Õppejõud, kellel on õpetatavale alale vastav haridus ja töökogemus.

  Praktiline kogemus Canva programmis, kogemus täiskasvanuhariduse valdkonnas.

  Osalemistingimused: Osalejad peavad oskama tavakasutaja tasemel arvutit kasutada.

  Osalemistingimused: Osalejad peavad saama tavakasutaja tasemel arvutit kasutada.

  Registreeri!  ⇒  Tel. 605 1801, 5567 3216,   e-mail: koolitus@companion.ee

  X
  div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://companion.ee/wp-content/uploads/2022/10/ofisy-1.png);background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}