Preloader logo

Tööohutus: Asbestitöid teostava töötaja koolitus, vene keeles

asbestos

Kuupäev

11 Juuli 2024
Expired!

Aeg

10:00 - 15:15

Hind

195 €

Keeled

eesti,
vene

Tööohutus: Asbestitöid teostava töötaja koolitus, vene keeles

Õppekava on koostatud vastavalt järgmistele õigusaktidele: Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded; Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses; Töötervishoiu ja -ohutuse seadus

Eesmärk: anda koolitus käigus ülevaade asbestitööde tegemise nõuetest, tööde ohutust korraldamisest ja isikukaitsevahendite valimisest, juhindudes seejuures VV määrusest nr 224 (Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded)

Õppekavarühm: Töötervishoid ja –kaitse (vastavalt määruse Täienduskoolituse standard RT I,11.11.2016, 2 lisale Täienduskoolituse õppekavarühmad [RT I, 11.11.2016, 1 – jõust. 01.01.2017])

Õpiväljundid: koolituse läbinu

 • mõistab talle määratud kohustusi,
 • oskab töid korraldada ohutult ja vastavalt õigusaktides nõutule:
 • mõistab asbestitöödega kaasnevaid riske
 • oskab tuvastada asbesti sisaldavaid materjale
 • mõistab asbestitöö kavandamisega kaasnevaid tegevusi
 • oskab rakendada vajalikke kaitsemeetmeid
 • oskab hinnata ja valida sobivaid isikukaitsevahendeid
 • mõistab saastest puhastamise ja asbestitöö hügieeninõudeid

Sihtgrupp: töölised, kes tegelevad asbesti sisaldavate materjalidega; lammutustööde juhid, kes korraldavad ja koordineerivad lammutustöid; töökeskkonna spetsialistid

Õppemaht: 8 ak.tundi, millest umbes 6 ak.tundi on loeng; ja 2 tundi on reaalsete juhtumite praktikast arutamine, küsimused-vastused ja teadmiste suuline kontroll.

Õppe sisu:

 • Asbesti sisaldavad materjalid ja tooted
 • Asbesti tervistkahjustav toime ja tervisekahjustuse riski suurendavad tegurid (sh suitsetamine)
 • Asbestiga seotud võimalikud kutsehaigused
 • Asbestiga seonduvad õigusaktid, nõuded tööandjale asbestiga töötamisel
 • Asbestitöö hügieeninõuded.
 • Ohutud töövõtted, ohumärguanded.
 • Isikukaitsevahendid – nende sortiment, valimine, kasutamine.
 • Jäätmete kõrvaldamine, keskkonna säästmine.
 • Töötajate tervisekontroll.

Hindamine: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine kõigis auditoorsetes tundides ja teadmiste kontrollimisel (suuline test) – anda vähemalt 75%  õiget vastust. Hindamine on mitteeristav

Väljastatavad dokumendid:

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – suuline test on hindamiskriteeriumitele vastavalt (õigeid vastuseid vähemalt 75%) täidetud.

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud ja testi tulemus on vähem kui 75%.

Toimumise koht: Ahtri 8, Tallinn, OÜ Companion-i õpperuum

Toimumine:   11.07.2024 kell 10.00 – 15.15 – vene keeles

                          08.08.2024 kell 10.00 – 15.15 – eesti keeles

Osavõtutasu: 160 euro + 22% km (hinna sees on koolitus, materjalid ja kohvipausid)

Registreerumine: tel. 605 1801; mob. 5567 3216; e-post koolitus(at)companion.ee
X

Korraldaja

Companion Äri- ja Õigusekool
Telefon
+372 605 1801
E-post
koolitus@companion.ee
Веб сайт
https://companion.ee/

Lektorid

Companion Äri- ja Õigusekool

Koht

Companion Äri- ja Õigusekool
Ahtri 8-88, 10117 Tallinn, Estonia

Next Event

  Kursuse nimetus *:

  Vali keel:*


  Kliendile:*

  Osavõtjate andmed: *

  Firma nimi ja aadress: *


  Osavõtjate andmed: *

  Osalejate arv:*


  Telefon:


  E-posti aadress:*


  Küsimused lektorile:

  div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://companion.ee/wp-content/uploads/2022/10/ofisy-1.png);background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}