Preloader logo

Tarkvara süsteemide testija – QA 1.0 (Quality Assurance) (manuaal) vene keeles

Kuupäev

16 Juuli 2024 - 24 Sept 2024

Aeg

19:00 - 22:00

Hind

650 €

Keeled

eesti,
vene

Tarkvara süsteemide testija – QA 1.0 (Quality Assurance) (manuaal) vene keeles

Companion Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Koolitus toimub online  platvormi ZOOM-i kaudu reaalajas

NB! Koolitus inglise keeles toimub vastavalt grupi täitumisele

Nõuded koolituse alustamiseks: Osalejad peavad tundma arvutit tavakasutaja tasemel.

Õppekeel: vene keel.

1.Õppekava nimetus:

Tarkvara süsteemide testija – QA 1.0 (Quality Assurance) (manuaal).

2. Õppekavarühm:

Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs. 

3. Õppe kogumaht:

90 ak-tundi, millest 40 – online tundi reaalajas ja 50 tundi iseseisvat tööd. Iseseisev töö sisaldab auditooriumis läbitava materjali iseseisvalt kordamine ja kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele.

4. Sihtgrupp:

Kõik huvilised, kes tahavad IT-sfääris töötada ja mitte programmeerida, vaid otsida vigu tarkvara süsteemides.

5. Õppe eesmärk:

Anda ülevaade kõike testimise oluliste aspektide kohta ja baasteadmisi testija tööks algtasemel. 

6. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks osaleja:

– tunneb tarkvara testimise põhimõtteid;

– oskab iseseisvalt analüüsida tarkvara dokumentatsiooni;

– oskab iseseisvalt koostada tarkvara süsteemi testiplaane;

– oskab testida erinevat tarkvara ja dokumenteerida tulemusi vastavalt nõuetele;

– oskab koostada SQL-päringuid.

7. Õppesisu:

 • Sissejuhatus tarkvara testimisse;
 • Testimise tüübid, erinevate testimistehnikate ülevaade. Testimise tasemed;
 • 7 testimise põhimõttet. SDLC ja STLC tutvustus;
 • Tehnilise dokumentatsiooni tüübid. Spetsifikatsioonid;
 • Tarkvara koodi testidega kaetuse kriteeriumid;
 • Kuidas seda avastada ja õigesti kirjeldada;
 • Mobiilirakenduste testimise omadused;
 • Exploratory testing;
 • SQL – päringud.

8. Õppemeetodid:

Loeng, praktilised tööd, iseseisvad harjutused, tehtud tööde analüüs ja arutelu.

9. Õppekeskkond:

Koolitus toimub online platvormi ZOOM kaudu, kord nädalas.

Esimene tund on avatud tund, kus saab esitada koolitajatele kõike küsimusi koolituse ja testija töö kohta et otsustada, kas see koolitus sobib.

10. Õppematerjalide loend:

Osalejad saavad tundide salvestisi, mida nad  kasutavad õppematerjalidena.

11. Hindamismeetod:

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt kursuse käigus praktiliste tööde põhjal.

12. Hindamiskriteeriumid:

Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 75% õppetundidets ja sooritama kõik vajalikud praktilised ülesanded.

13. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse läbimise kohta väljastatakse tunnistus või tõend.

Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest, koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt praktiliste ülesannete lahendamise käigus.
Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 75% õppetundidest; kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid; koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.

14. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja, kes omab õpetatavale valdkonnale vastav haridus ja töökogemus.

Läbiviimine:

16.07. – 24.09.24, igal teisipäeval, kell 19.00 – 22.00, vene keeles 

14.08. – 23.10.24, igal kolmapäeval kell 19.00 – 22.00, vene keeles

Läbiviimise kuupäevad praegu on pantud orienteeruvalt, võivad muutuda!

Koolitaja:  Olehh Ivaštšenko (QA LECTURER )

Koolituse hind: 650 eurot

Koolituskeskusel on õigus muuta koolituse läbiviimise ajad või jätta koolituse ära koolitusgrupi mittetäitumisel.

Registreeri! ⇒ Tel. +372  605 1801; +372 5567 3216; e-mail: koolitus@companion.ee

*******************************************************

Software tester – QA 1.0 (Quality Assurance),(manual), in English

What is software testing?

This is a process of exploring and examination of software in order to receive the most full information about product quality.

What software tester finds out during the examination:

 • Whether software does what it is expected to do.
 • Whether software works without crashes.
 • Does software works with the speed needed.
 • How convenient is user’s work with software.

For whom is the profession of a tester suitable?

 • those who want to become an IT-specialist
 • those who want to become an IT-specialist, but does not like coding
 • those who can see the problem from an unusual angle
 • those who like more to crush, than to build 😊

After completing the course QA 1.0 it is quite real to get a job in IT-companies, because  you will receive sufficient base of knowledge and skills to work as a manual tester.

NB!!! It is possible to improve your professional skills by taking the courses of level 2 and level 3, where the basics of testing automation are studied, and there happens acquaintance with top technologies and approaches in writing automatic tests of different difficulty. This courses will be announced separately.

The course is taught online inn real time, 10 lessons, each 4 academic hours.

The volume of course: 90 academical hours, incl. 40 academical hours of lectures + introductory lesson + 50 hours of independent work, more than 50 practical tasks.

Target audience: everyone willing to learn a profession of manual software tester. No need to have a special education. Computer literacy at user level is necessary.

The results of studies:

Those completed the “course QA 1.0  (Quality Assurance) –software tester (manual)”:

 • will have an idea about profession and the role of tester in software development,
 • will have independently analyze software documentation,
 • will be able to create testing cases,
 • will be able to create test plans,
 • will be able to test and formalize the mistakes found in the software,
 • will be able to compose simple SQL queries,
 • will be able to use simple Test Automation suit

NB!!! You can attend two first lessons free of charge, and afterwards take a final decision whether this course suits you.

It is necessary to register for lessons. After registration you will receive a link for common chat and a link to participate in the lesson.

Course programme might be adjusted depending on group performance

 1. Introduction about IT sphere, introduction to the profession of a tester
 2. Sorts, types, levels of testing, review of testing techniques
 3. 7 principles of testing. Introduction to SDLC and STLC. Introduction to main testing techniques based on documentation.
 • what should be taken into account while testing a product and how testing process fits in different models of software development.
 1. Types of technical documentation. Analysis of the specifications
 • development of documentation analysis skills, attention to details and logical thinking. Development of a skill to ask correct questions for business analysts in order to get clear answers.
 1. Test plan, test case, test coverage, traceability. Using connections diagram in testing
 • how to write test case correctly and qualitatively, thereon the speed and thoroughness of the developed product testing depends.
 1. Mistake, defect, bug, failure, incident. The lifecycle of a bug. How to search for a bug correctly.
 • how to detect correctly and the main thing how to describe the reason of software failure.
 1. Introduction to mobile application testing. The specialities of testing mobile applications.
 2. Testing by free search method (exploratory testing). Introduction to the simplest web site architecture.
 3. Introduction to data base. Simple SQL queries.
 4. Review of possible questions and tasks used during job interviews.

Price: 650 eur

Studies are held online in real time on Zoom  platform.

Study centre keeps the right to make changes in course dates and cancel the course in case of lack of potential students!

Registration and information: +372  605 1801; +372 5567 3216; koolitus@companion.ee

 

 

X

Korraldaja

Companion Koolitus MTÜ
Telefon
+372 605 1801
E-post
koolitus@companion.ee

Lektorid

Companion Äri- ja Õigusekool

Koht

Companion Äri- ja Õigusekool
Ahtri 8-88, 10117 Tallinn, Estonia

Next Event

  Kursuse nimetus *:

  Vali keel:*


  Kliendile:*

  Osavõtjate andmed: *

  Firma nimi ja aadress: *


  Osavõtjate andmed: *

  Osalejate arv:*


  Telefon:


  E-posti aadress:*


  Küsimused lektorile:

  div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://companion.ee/wp-content/uploads/2022/10/ofisy-1.png);background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}