fbpx
Preloader logo

Hotelliadministraatorite teeninduspraktikum.

Korraldaja

Companion Äri- ja Õigusekool
Telefon
+372 605 1801
E-post
koolitus@companion.ee
Веб сайт
https://companion.ee/

Lektor

 • Triin Eljas

  Triin Eljas on 10-aastase hotellitöö kogemusega asjatundja, kes on alustanud oma karjääri vanalinna 4-tärni hotellis administraatorina. Viis aastat on ta juhtinud oma vastuvõtumeeskonda kahes erinevas ettevõttes ning selle kõrvalt kolm aastat külalisõppejõuna oma teadmisi jaganud Tallinna Teeninduskooli hotelliteeninduse eriala õpilastele. Enda teadmiste täiendamiseks on ta osalenud erinevatel teenindus- ning juhtimiskoolitustel ning aidanud oma oskustega kaasa Hektor Container Hotelli avamisel ja juhtimisel.

Koht

Hestia Hotel Europa, Paadi 5, Tallinn, Eesti
Hestia Hotel Europa, Paadi 5, Tallinn, eesti

Next Event

  Kursuse nimetus *:

  Vali keel:*


  Kliendile:*


  Osavõtjate andmed: *


  Firma nimi ja aadress: *


  Osavõtjate andmed: *


  Osalejate arv:*


  Telefon:


  E-posti aadress:*


  Küsimused lektorile:

  Kuupäev

  22 Veeb 2023

  Aeg

  10:00 - 17:15

  Hind

  € 236.40

  Keeled

  eesti

  Hotelliadministraatorite teeninduspraktikum.

  Companion Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

  Hotelliteeninduse standardid ei peaks vastama mitte ainult rahvusvahelistele ja riiklikele nõuetele, vaid peegeldama ka asutuse kontseptsiooni, samuti olema paindlikud ja arvestama püsikülaliste soove. Vastuvõtt vastutab hotelli maine loomise eest nii hotelli külalistele kui ka külastajatele. Administraator on hotelli nägu ja tema peamine ülesanne on luua soodne ja sõbralik õhkkond, milles külaline tunneks end mugavalt.

  Koolitus on läbi mõeldud nagu vastuvõtu- ja majutusteenuse hotellitöötajatele tööks vajalike standardite praktikum.

  Õppekeel: Eesti keel

  1.Õppekava nimetus:

  Hotelli vastuvõtu teenindusstandardid

  2. Õppekavarühm:

  Teenindus

  3. Õppe kogumaht:

  8 akadeemilist tundi.

  4. Sihtgrupp:

  Tegutsevad hotelli vastuvõtu administraatorid.

  5. Õppe eesmärk:

  Anda praktilisi teadmisi teenindusstandardite kasutamise kohta hotellinduse vastuvõtu- ja majutusteenistuses. Anda oskusi luua hotelli külalistele psühholoogiliselt mugava õhkkonda.

  6. Õpiväljundid

  Koolituse lõpuks osaleja:

  – tunneb teeninduse korraldamise reegleid;

  – oskab korralikult telefoniga suhelda;

  – tunneb külaliste kaebuste käsitlemise algoritme;

  – oskab luua külalisele mugava psühholoogilise õhkkonda;

  – tunneb privaatsuspoliitika reegleid;

  – suudab ära hoida või lahendada konflikti külalisega.

  7. Õppesisu:

  9:30-10:00 Registreerimine, hommikukohv, networking

  10:00-10:45 Sissejuhatus. Programmi kava, teemade tutvustus. Osalejate enesetutvustus. Ootuste väljaselgitamine.

  10:45-11:30 Kutse-eetika ja teenindusstandardid. Miks on hea teenindus üldse oluline?

  11:30-11:45 KOHVIPAUS

  11:45-12:30 Päev/öö vastuvõtus – see ei koosne vaid kliendisuhtlusest ning peidab endas pidevat prioriteetide ümberseadmist.

  12:30-13:15 Kliendi- ja isiksuse tüübid; kliendid segmenditi – miks on oluline kliente eristada? Millisele isiksuse tüübile vastan mina?

  13:15-14:00 LÕUNA

  14:00-14:45 Teeninduspõhimõtted ja -psühholoogia erinevates suhtlusvormides (näost näkku, telefonitsi, meilitsi) lähtudes erinevatest klienditüüpidest

  14:45-15:30 “Probleemsed” kliendid vs probleemolukorrad – kuidas lahendada olukordi lähtuvalt põhimõttest “Probleemiks pole klient vaid probleem ise”.

  15:30-15:45 KOHVIPAUS

  15:45-16:30 Grupitöö “elust enesest” – anname osalejatele võimaluse tuua näiteid ette tulnud olukordadest, kuidas need lahendati ning lahendada need uuesti õpitu põhjal.

  16:30-17:15 Teemade kokkuvõte, ühine arutelu käsitletu ja õpitu kohta. Koolituse tagasiside kogumine – kas ootused said täidetud? Lõppsõna ja diplomite kätteandmine.

  NB! Koolitaja jätab endale õiguse teha koolituse teemades muudatusi.

  8. Õppemeetodid:

  Loengud, praktilised harjutused.

  9. Õppekeskkond:

  Õpe toimub auditooriumis, mis vastab hügieeninõuetele ja kus on olemas vajalik mööbel ja tehnilised varustus: dataprojektor, valge tahvel. Õpilased võivad ka oma sülearvutiga tulla.

  Aulas on iga õpilase jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumil, seadmetel ning õppematerjalidel on esteetiline välimus.

  10. Õppematerjalide loend:

  Õppejõu poolt koostatud materjalid ja juhendid, sh harjutused ja ülesanded praktiliseks tööks.

  11. Hindamismeetod:

  Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt kursuse käigus praktiliste tööde põhjal.

  12. Hindamiskriteeriumid:

  Õppe lõpetamiseks on nõutav vähemalt 90% seminaris osalemine.

  13. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid:

  Koolituse läbimise kohta väljastatakse tunnistus või tõend.

  Tunnistus väljastatakse juhul, kui isik saavutas õppekava lõpetamiseks nõutud tingimused ja õpiväljundid.

  14. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

  Omab õpetatavale valdkonnale vastav töökogemust.

  Koolitaja: Triin Eljas – on 10-aastase hotellitöö kogemusega asjatundja, kes on alustanud oma karjääri vanalinna 4-tärni hotellis administraatorina. Viis aastat on ta juhtinud oma vastuvõtumeeskonda kahes erinevas ettevõttes ning selle kõrvalt kolm aastat külalisõppejõuna oma teadmisi jaganud Tallinna Teeninduskooli hotelliteeninduse eriala õpilastele. Enda teadmiste täiendamiseks on ta osalenud erinevatel teenindus- ning juhtimiskoolitustel ning aidanud oma oskustega kaasa Hektor Container Hotelli avamisel ja juhtimisel.

  Koolituse maksumus (inimese kohta) 197 EUR + käibemaks (hinna sees on materjalid, kohvipausid ja lõun).

  Kahe ja enama osaleja registreerumisel ühest firmast kehtib soodustus 10%.

  NB! Korraldaja jätab endale õiguse muuta vajadusel koolituse programmi ja kuupäeva.

  Registreeri!  ⇒  Tel. 605 18015567 3216,   e-mail: koolitus@companion.ee

   

  div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://companion.ee/wp-content/uploads/2022/10/ofisy-1.png);background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}