Preloader logo

Veebiseminar: Muudatused töötervishoiu ja tööohutuse ning töölepingu seadustes (eesti keeles)

Kuupäev

28 Okt 2022
Expired!

Aeg

13:30 - 16:45

Hind

90 €

Keeled

eesti,
vene

Veebiseminar: Muudatused töötervishoiu ja tööohutuse ning töölepingu seadustes (eesti keeles)

Mitmed töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused on sel aastal juba vastu võetud või arutlusel.

Muudatuste esmane eesmärk on parandada töötervishoiuteenuste kvaliteeti, keskendudes senisest enam tööga seotud terviseprobleemide ennetamisele.

Samuti on eesmärk reguleerida kaugtöö ja sellega seotud töötervishoiu ja -ohutuse nõudeid, arvestades tööandja piiratud võimalusi tööohutuse tagamiseks kaugtöö puhul. Kaugtöö ei ole siiani meie õigusaktides peaaegu üldse kajastamist leidnud ning praktikas püütakse olemasolevaid töötervishoiu ja tööohutuse reegleid vormida kaugtööle sobivaks oma parimat arusaamist mööda.

Uus majanduslik ja geopoliitiline olukord maailmas on tekitanud uut tüüpi suhteid tööandjate ja töötajate vahel, mis väljendub töölepinguseaduse muudatustes.

Sellel seminaril anname lühiülevaade ja kirjelduse peamistest seadusandlikest muudatustest.

Õppekavade rühm: Õigus

Sihtrühm: Töökeskkonna spetsialistid, ettevõtete juhid ning personaliküsimuste ja tööohutuse korraldusega tegelevad spetsialistid.

Eesmärk: Anda ülevaade ja lühikirjeldus töökeskkonna ohutust ja töölepingut puudutavatest õigusaktide muudatustest.

Õpiväljundid: Seminaril osalejad teavad peamisi muudatusi töökeskkonna ohutust ja töölepingut puudutavates õigusaktides, nende vastuvõtmise põhieesmärke ning oskavad neid vajadusel üles leida õigustloovatest aktidest.

Koolituse maht: 4 ak.tundi

Koolituse ülesehitus:

Moodul 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused.

 1. Töötervishoiu süsteemse lähenemise korraldamine;
 2. Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine ettevõttes ohutuse tagamiseks;
 3. Ohutute töötingimuste tagamine;
 4. Ohutute töötingimuste tagamine kaugtöö tegemisel;
 5. Töötajate terviseandmete töötlemine isikuandmete kaitse seaduse valguses;
 6. Muudatused tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimises.

Moodul 2. Peamised muudatused Töölepingu seaduses ja teistes sellega seotud seadustes, mis jõustuvad 01.08.2022:

 1. Ülevaade peamistest muudatustest:
 • kaitse ebasoodsa kohtlemise eest;
 • töötaja teavitamine töötingimustest;
 • koolitused ja muud soodustused, tasustatud puhkus, töölepingu ülesütlemise kord;
 • ületunnitöö ja hüvitamine;
 • katseaja kestus;
 • töötaja teavitamine töötingimustest teises riigis.
 1. Katseaja käsitleva artikli uus versioon:
 • katseaja kohaldamine;
 • katseaja mittekohaldamine või lühendamine;
 • katseaja pikkus tähtajalise lepingu korral;
 • aeg, mida ei saa katseaja sisse arvestada;
 • juhtumid, kus katseaeg ei kehti.
 1. Rasedate naiste ja töötajate, kellel on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele, töötingimused ja nende õigus sobivatele töötingimustele:
 • tähtajatu töölepingu või osalise tööajaga töötamise korral;
 • kui tööandja keeldub töötingimusi muutmast;
 • juhud, kus töötajal on õigus töötingimusi parandada.
 1. Konkurentsipiirangu kokkulepe.
 2. Tähtajalise ja tähtajatu töölepingu ülesütlemine katseajal.
 3. Avaliku teenistuse seaduse muudatused.
 4. Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muutmine.

Toimumine:

28. oktoober vene keeles 10.00 – 13.15 veebi teel

28. oktoober eesti keeles 13.30 – 16.45 veebi teel

Koolitaja:

Natalja Andreitšenko, kauaaegne tööohutuse spetsialist, töökeskkonnaohutuse koolitaja ja konsultant, teeb koostööd mitmete koolitusfirmadega, oli Tööinspektsiooni õppejõud (vene keeles).

Alexandre André, tööohutuse spetsialist, tööohutuse koolitaja ja konsultant, teeb koostööd mitmete koolitusfirmadega.

Koolitus toimub veebis, reaalajas, Zoom platvormil.

Õppemaks: 75 eurot + käibemaks

Registreerimine: +372 605 1801; koolitus@companion.ee

 

X

Korraldaja

Companion OÜ
Telefon
+372 605 1801
E-post
koolitus@companion.ee

Lektor

Companion Äri- ja Õigusekool

Koht

Companion Äri- ja Õigusekool
Ahtri 8-88, 10117 Tallinn, Estonia

Next Event

  Kursuse nimetus *:

  Vali keel:*


  Kliendile:*

  Osavõtjate andmed: *

  Firma nimi ja aadress: *


  Osavõtjate andmed: *

  Osalejate arv:*


  Telefon:


  E-posti aadress:*


  Küsimused lektorile:

  div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://companion.ee/wp-content/uploads/2022/10/ofisy-1.png);background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}