Preloader logo

LibreOffice’il põhinevad alternatiivsed kontoriprogrammid

bram naus n8qb1zakk88 unsplash

Kuupäev

14 Aug 2024 - 12 Sept 2024

Aeg

09:30 - 12:45

Hind

520 €

Keeled

eesti,
vene

LibreOffice’il põhinevad alternatiivsed kontoriprogrammid

Companion Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Õppekeel: vene keel

1.Õppekava nimetus:

Alternatiivsed kontoriprogrammid LibreOffice programmi baasil.

2. Õppekavarühm:

Arvutikasutus

3. Õppe kogumaht:

34 akadeemilist tundi, sh 26 ak. tundi auditoorses õppes + 8 tundi iseseisvat praktilist tööd.

4. Sihtgrupp:

Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovib omandada algteadmisi töötamiseks tasuta alternatiivsete kontoriprogrammidega dokumentide, arvutustabelite ja esitluste koostamiseks.

5. Õppe eesmärk:

Õpetada iseseisvalt töötama alternatiivsetes tasuta kontoriprogrammides ja/või muutma programmidega töötamist tõhusamaks. Õpetada erinevaid kasulikke töövahendeid ja nippe, mis igapäevatööd lihtsamaks teevad.

6. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks osaleja:

– oskab luua või avada juba loodud dokumenti; vormindada ja läbi vaadata teksti;

– teab, kuidas kasutada šabloone;

– oskab töötada tabelitega; koostada lihtsaid valemeid arvutusteks (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine), kasutada filtreid, koostada graafikuid ja diagramme;

– oskab pakkuda dokumendile ühist juurdepääsu;

– oskab eksportida ja alla laadida oma dokumente pilvesalvestusse / pilvesalvestusest.

7. Õppesisu:

10 tundi – LibreOffice Writer (tekstiredaktor) kõigi funktsioonidega, mida tänapäevane kasutaja vajab;

16 tundi – LibreOffice Calc (arvutustabeli programm);

Koolituse sisu:

 Moodul 1. Dokumentide loomine LibreOffice Writeri abil:

Peamised erinevused Microsoft Wordist;

LibreOffice Writeri liides ja kohandamine konkreetse kasutaja vajadustele;

Erinevate stiilide ja disainide kasutamine;

Tekstitöötlus ja failihaldus, kohandamine;

Erinevate omaduste kasutamine dokumentide loomisel: automaatne sisukordade ja indeksite loomine, vormide kasutamine, töö linkidega.

 Moodul 2. Arvutustabelite loomine programmis LibreOffice Calc:

Peamised erinevused Microsoft Excelist;

LibreOffice Calci kasutajaliides ja kohandamine konkreetse kasutaja vajadustele;

Andmesisestus;

Arvutustabelite kujundamine;

Valemite ja funktsioonidega töötamine;

Andmete sortimine ja filtreerimine;

Pivot tabelite rakendamine;

Diagrammid ja muud teabe visuaalse esituse vahendid.

8. Õppemeetodid:

Loengud, praktilised tööd, iseseisvad harjutused, tehtud tööde analüüs ja arutelu.

9. Õppekeskkond:

Koolitus toimub auditooriumis Companion Äri- ja Õigusekool (kuni 10 kohta), 6-10 osalejaga rühmades. Õppeasutuses on olemas vajalik mööbel ja tehniline varustus: sülearvutid litsenseeritud tarkvaraga, data projektor, valge tahvel. Treeningtegevus toimub sanitaar- ja hügieeninõuetele vastavas ruumis. Klassiruumis on piisavalt ruumi ja valgust igale õpilasele.

10. Õppematerjalide loend:

Koolitaja koostatud materjalid ja juhendid, s.h. harjutused ja ülesanded iseseisvaks tööks.

11. Hindamismeetod:

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt praktiliste ülesannete lahendamise käigus.

12. Hindamiskriteeriumid:

Koolitus loetakse lõpetatuks, kui õpilane osales vähemalt 75% kontakttundides, sooritas praktilisi ülesandeid positiivse tulemusega. Kursuse lõpus väljastatakse tunnistus või tõend.

13. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse läbimise kohta väljastatakse tunnistus või tõend.

Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest, koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Tõend koolitusel osalemisesest või selle läbimisest väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 75% õppetundidest; kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid; koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.

14. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja, kes omab õpetatavale valdkonnale vastav haridus ja töökogemus.

Lektor: Dmitri Kalinin – IT spetsialist, 5. taseme täiskasvanute koolitaja (andragoog) digioskuste erialal.

Osalemise tingimused: Osalejad peavad oskama tavakasutaja tasemel arvutit kasutada.

Võimalusel palume kaasa võtta oma arvuti.

Toimumine: 15.08.2024 – 12.09.2024, T. ja R. kell 09.30 – 12.45

Hind:    520 eurot – koolitus minirühmas, 2-4 inimest;  individuaalõpe – 990 eurot

Kogu kursuse vältel on aktiivne klaviatuuri ja arvutihiire kasutamine kohustuslik!!! 😊

NB! Korraldaja jätab endale õiguse muuta vajadusel koolituse programmi ja töögraafikut.

Registreeri!  ⇒  Tel. 605 18015567 3216,   e-mail: koolitus@companion.ee;

 

 

 

X
Теги:

Korraldaja

Companion Äri- ja Õigusekool
Telefon
+372 605 1801
E-post
koolitus@companion.ee
Веб сайт
https://companion.ee/

Lektor

 • Dmitri Kalinin

  Lektor: Dmitri Kalinin, IT-spetsialist, arvutikursuste õppejõud erinevates ettevõtetes, 5. taseme andragoog

Companion Äri- ja Õigusekool

Koht

Companion Äri- ja Õigusekool
Ahtri 8-88, 10117 Tallinn, Estonia

Next Event

  Kursuse nimetus *:

  Vali keel:*


  Kliendile:*

  Osavõtjate andmed: *

  Firma nimi ja aadress: *


  Osavõtjate andmed: *

  Osalejate arv:*


  Telefon:


  E-posti aadress:*


  Küsimused lektorile:

  div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://companion.ee/wp-content/uploads/2022/10/ofisy-1.png);background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}