Preloader logo

Kursus: Nooremaednik (eesti keeles)

plants pot with watering can

Korraldaja

Companion Äri- ja Õigusekool
Telefon
+372 605 1801
E-post
koolitus@companion.ee
Веб сайт
https://companion.ee/

Lektorid

 • Eneli Käger

  aednik-praktik Tallinna Ehituskooli õpetaja, mitmete aiandusalaste kirjutiste autor.

 • Heli Molok

  Tallinna Kopli Ametikooli aianduse ja kinnivarahoolduse eriala õpetaja, pedagoog-metoodik, põllumajandusteaduse magister aianduse erialal MSc

Companion Äri- ja Õigusekool

Koht

Companion Äri- ja Õigusekool
Ahtri 8-88, 10117 Tallinn, Estonia

Next Event

  Kursuse nimetus *:

  Vali keel:*


  Kliendile:*

  Osavõtjate andmed: *

  Firma nimi ja aadress: *


  Osavõtjate andmed: *

  Osalejate arv:*


  Telefon:


  E-posti aadress:*


  Küsimused lektorile:

  Kuupäev

  04 Apr 2023 - 13 Juuni 2023

  Aeg

  17:15 - 20:30

  Hind

  1250 €

  Keeled

  eesti,
  vene

  Kursus: Nooremaednik (eesti keeles)

  Companion Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

  Eestis käivad aktiivselt maastikutööd, s.h. ka seotud parkide, väljakute, sisehoovide ja eramaade heakorrastamisega. Kõigile teostatud projektidele peavad järgnema ka edasised, regulaarsed  hooldustööd.

  Haljasalade hoolduse valdkonnas valitseb krooniline personalipuudus, millele osutavad ka maastikukujundajad.

  Aianduskursusel saab süsteemseid teadmisi erinevate taimede istutamisest, hooldamisest ning nende kaitsmisest kahjurite ja haiguste eest.

  Aianduskursuse edukalt läbinud inimene saab kutse, mis võimaldab tal rakendada õpingute käigus omandatud teoreetilised teadmised ja kujunenud vilumused mitmel tegevusalal: osutada taimede hooldamise teenuseid eraisikutele, puukoolides, aianduskeskustes, maastikuettevõtetes, aiandustaludes ja haljasalade hooldusteenuseid pakkuvates ettevõtetes.

  Õppekeel: eesti keel

  Õppekava nimetus: Nooremaedniku koolituskursus

  Õppekavarühm: Aiandus

  Õppe kogumaht: 52 akadeemilist tundi auditoorset ja praktilist tööd.

  Sihtrühm:

  Kursus on mõeldud neile, kellel on soov omandada uue eriala ning osutada teenuseid aianduse ja haljasalade hoolduse valdkonnas.

  Nooremaedniku kursus on mõeldud nii neile, kellel puudub sel alal igasugu kogemus, kui ka praktikutele, kes soovivad saada terviklikumat teoreetilist koolitust aianduse ja taimekasvatuse valdkonnas.

  See kursus sobib ka maastikukujundajatele, kes tunnevad vajadust süveneda erinevate taimede kasvatamise ja hooldamise üksikasjadesse.

  Ootame kursusele ka kõiki taimesõpru, kes ise oma aia või krundi eest hoolitsevad ning soovivad seda teha professionaalsel tasemel.

   Õppe eesmärk: Anda teoreetilised ja praktilised teadmised aiandusest ja taimekasvatusest, mis võimaldavad kursuse läbinutel selles valdkonnas töötada iseseisvalt.

  Õpiväljundid: kursuse läbinu oskab:

  – määrata mulla happesust;

  – orienteeruda peamiste köögiviljakultuuride agrotehnoloogias ja kasvutingimustes;

  – arvestada erinevate taimede kasutamise põhimõtteid territooriumi planeerimisel;

  – teostada põhitöid taimede hooldamisel ja kaitsmisel;

  – ära tunda taimekahjureid, peamisi taimehaigusi ja rakendada nende vastaseid meetmeid;

  – õieti rakendada viljapuude ja ilupõõsaste lõikamise põhimõtteid.

   Kursuse sisu:

  Teema Lektor ak/t maht Kellaaeg Kuupäev
  Sissejuhatus kursusesse. Nooremaedniku kompetentside tutvustamine, arutelu ja analüüs. Aianduse mõisted ja terminoloogia. Heli Molok

  4 ak/t

  10-13

  04.04
  Köögiviljanduse põhialused. Külvikord ja viljavaheldus köögiviljade kasvatamisel. Heli Molok

  4 ak/t

  10-13

  11.04
  Muld ja mullaparandusained haljastuses. Mulla pH ja lõimise määramise alused. Heli Molok

  4 ak/t

  10-13

  18.04
  Värvusõpetuse ja kompositsiooni põhimõtted aianduses Heli Molok

  4 ak/t

  10-13

  25.04

  Suvelillede liigid

  Kasutamine haljastuses.

  Heli Molok

  4 ak/t

  10-13

  02.05
  Konteinerhaljastus. Kavandamise põhimõtted. Heli Molok

  4 ak/t

  10-13

  09.05

  Aiataimede kasvatamise põhimõtted.

   

  Eneli Käger

  4 ak/t

  10-13

  16.05
  Aiataimede hooldamine. Eneli Käger

  4 ak/t

  10-13

  23.05
  Väetamise alused. Orgaanilised ja mineraalväetised. Eneli Käger

  4 ak/t

  10-13

  30.05

  Aiataimede kahjurid, nende ennetamine ja tõrje

   

  Eneli Käger

  4 ak/t

  10-13

  06.06
  Taimehaigused, profülaktika, taimekaitse Eneli Käger

  4 ak/t

  10-13

  13.06

  Õppemeetodid: Loengud, praktilised harjutused.

  Õpikeskkond: Koolituse teooria toimub Companion Äri- ja Õigusekooli auditooriumis, mis on varustatud kursuseks vajaliku erimööbli ja tehnikaga. Praktika toimub aia- ja pargialadel.

  Koolitusmaterjalide loetelu: Õpetaja koostatud õppematerjalid.

  Hindamismeetod: Õpiväljundite saavutamist hinnatakse hinnanguteta („saavutatud“ / „saavutamata“), lähtudes praktiliste ülesannete täitmisest kursuse jooksul ja lõputöö tegemisel.

  Hindamiskriteeriumid: Õppekava edukaks täitmiseks peab õpilane osalema vähemalt 80% õppetundidest ning täitma kõik vajalikud praktilised tööd ja ülesanded.

  Nõuded kursuse lõpule ja väljastatud dokumentidele: Koolituse läbimise kohta väljastatakse tunnistus või tõend.

  Õpilasele väljastatakse tunnistus, kui õpilane on osalenud vähemalt 80% tundidest, koolituse õpitulemused on „saavutatud“ hinnanguga ja õpilane on omandanud kõik õppekava õpiväljundid.

  Õpilasele väljastatakse tõend koolitusel osalemisest, kui õppija on osalenud vähem kui 80% õppetundidest, kui õpilane ei ole saavutanud kõiki õppekava täitmiseks vajalikke õpiväljundeid või kui õpiväljundite saavutamist koolitusel ei hinnatud.

  Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

  Õpetajad, kellel on haridus ja kogemused õpetamise valdkonnas.

  Kõigil õppejõududel on eelnev kogemus täiskasvanuhariduses kutsealade õpetamisel.

  Teoreetilisi ja praktilisi tunde viib läbi eriharidusega kogenud spetsialist.

  Lektorid:

  Eneli Käger – aednik-praktik Tallinna Ehituskooli õpetaja, mitmete aiandusalaste kirjutiste autor

  Heli Molok – Tallinna Kopli Ametikooli aianduse ja kinnivarahoolduse eriala õpetaja, pedagoog-metoodik, põllumajandusteaduse magister aianduse erialal MSc

  Kõik vajalikud materjalid on hinna sees.

  Tunnid toimuvad 1 kord nädalas teisipäeviti õhtuti.

  Registreeri!  ⇒  Tel. 605 1801, 5567 3216,   e-mail: koolitus@companion.ee

   

   

  X
  div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://companion.ee/wp-content/uploads/2022/10/ofisy-1.png);background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}