Preloader logo

Java 1.0 programmeerimise baaskursus, online, vene keeles

javaprogrammingbasics

Kuupäev

19 Juuni 2024 - 25 Sept 2024
Ongoing...

Aeg

19:00 - 22:00

Hind

890 €

Keeled

eesti,
vene

Java 1.0 programmeerimise baaskursus, online, vene keeles

Companion Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Koolitus toimub online platvormi ZOOM kaudu reaalajas vene keeles.

Õppekavarühm: Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs.

Sihtgrupp: Kõik huvilised täiskasvanud, kes tahavad IT valdkonnas töötada ja õppida Java keeles programmeerimist.

Eesmärk: Anda vajalikud põhiteadmised ja oskused programmeerimiseks Java keele baasil.

Suur rõhk koolitusel on praktilisele iseseisvale tööle.

Koolituse maht: 224 akadeemilist tundi, millest 64 tundi on online õppetöö reaalajas ja 160 tundi iseseisvat tööd.

Iseseisev töö sisaldab auditooriumis läbitava materjali iseseisvat kordamist ning kinnistamist ja kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele.

 Õpiväljundid

Koolituse läbinu oskab:

– programmeerida iseseisvalt väikesemahulisi programme (5-10 klass) Java keeles;

– iseseisvalt testida programme Java-s, kasutades automaatseid teste JUniti kogust;

– oskab mõista ja lahendada äriprobleemi OOP läbi, uurida programmeerimiskeelte objektide mõistet ja nende kasutamise viise;

– tutvub puhta koodi kontseptsiooniga (puhas kood) ja selle loomise reeglitega;

– tutvub põhiliste andmestruktuuridega (nimekiri, komplekt, kaart) ja oskab neid kasutada praktiliste probleemide lahendamisel.  Задачи по программированию c проверкой - CodeChick

Nõuded koolituse alustamiseks: Osalejad peavad tundma arvutit tavakasutaja tasemel.

 Koolituse kava

1. Sissejuhatus objektorienteeritud programmeerimisse

2. Muutujad, tehtemärgid, avaldised

3. Klassid, objektid, mälumudel

4. Puhta koodi põhimõtted

5. Andmestruktuurid ja -kogud

6. OOP aluspõhimõtted: kapseldamine, pärilikkus, polümorfism

7. Testimine jUniti kogu abil

8. Java 8 funktsioonid ja ojad

9. Checked/unchecked välistused

Õppematerjalid: Osalejad saavad tundide salvestused, mida nad kasutavad õppematerjalidena.

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub online platvormi ZOOM kaudu kord nädalas.

Esimesed kaks koolitustundi on tasuta ning koolitajale saab esitada kõiki küsimusi seoses koolituse ja õppetöö kohta, et otsustada, kas see koolitus sobib.

Nõuded õppe lõpetamiseks: Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 75% õppetundidest ja praktilised ülesanned sooritama positiivsele hindele.

Koolituse läbimise kohta väljastatakse tunnistus või tõend.

Tunnistus koolituse läbinule väljastatakse juhul, kui õppe lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud.

Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui praktiliste ülesannete sooritamise õigsus on üle 60% mahust. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt praktiliste ülesannete lahendamise käigus.

Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Läbiviimine: Iga kolmapäev perioodil 19.06.24 – 25.09.2024, kell 19.00 – 22.00. 👨‍💻 Man Technologist Emoji, Developer Emoji, Coder Emoji

Koolitaja:

Viktor Savonin, JAVA LECTURER 

Koolituse hind: 890 eurot

Koolituskeskusel on õigus muuta koolituse läbiviimise aegu või jätta koolituse ära koolitusgrupi mittetäitumisel.

Registreerimine ja info: +372  605 1801; koolitus@companion.ee

Korraldaja

Companion Koolitus MTÜ
Telefon
+372 605 1801
E-post
koolitus@companion.ee

Lektorid

Next Event

  Kursuse nimetus *:

  Vali keel:*


  Kliendile:*

  Osavõtjate andmed: *

  Firma nimi ja aadress: *


  Osavõtjate andmed: *

  Osalejate arv:*


  Telefon:


  E-posti aadress:*


  Küsimused lektorile:

  div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://companion.ee/wp-content/uploads/2022/10/ofisy-1.png);background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}