Preloader logo

ONLINE! Inglise keele kursus edasijõudnutele, B2 (80 ak.t)

Korraldaja

Companion Koolitus MTÜ
Telefon
+372 605 1801
E-post
koolitus@companion.ee

Lektorid

 • inglise keele filoloog ja tõlk
 • magistrikraad
 • Natalja Frolova

  inglise keele filoloog ja tõlk, magistrikraad, firma ExpressEnglish asutaja, viis läbi erinevaid inglise keele koolitusi, (IELTS eksamiks ettevalmistuskoolitus,  riigieksamile ettevalmistuskoolitus, koolitus inglise keele häälduse ja suhtlemisoskuse parandamiseks). Natalja on välja töötanud oma õpetamismetoodika, mida kasutab oma kursustel edukalt juba mitu aastat.

Companion Äri- ja Õigusekool

Koht

Companion Äri- ja Õigusekool
Ahtri 8-88, 10117 Tallinn, Estonia
Kategooria

Next Event

  Kursuse nimetus *:

  Vali keel:*


  Kliendile:*

  Osavõtjate andmed: *

  Firma nimi ja aadress: *


  Osavõtjate andmed: *

  Osalejate arv:*


  Telefon:


  E-posti aadress:*


  Küsimused lektorile:

  Kuupäev

  13 Veeb 2023 - 31 Aug 2023
  Ongoing...

  Aeg

  09:30 - 11:00

  Hind

  1400 €

  Keeled

  eesti,
  eesti,
  vene

  ONLINE! Inglise keele kursus edasijõudnutele, B2 (80 ak.t)

  Kursus on mõeldud B1 taset omavatele isikutele, kes soovivad arendada ja lihvida oma keeleoskust ja loodavad jõuda B2-keeletasemele . Kursusel tegeleme suhtlemiseks hädavajaliku sõnavara ja grammatikaga sõltuvalt osalejate edasijõudmise tasemest.

  Companion Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

  Eesmärk: arendada inglise keeles rääkimise ja kõnest arusaamise oskust ning julgust ja enesekindlust võõrkeeles suhtlemisel.

  ❗Koolitus toimub online vormis reaalajas Zoom platvormi kaudu

  Koolitusele registreerunule saadame paar päeva enne koolituse toimumisaega e-postiga juhised, kuidas e-koolitusest saab osa võtta. 

  Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie koolitajatele esitada reaalajas küsimusi.Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon,  korralik Internetiühendus, mikrofon ja kõrvaklapid. 

  ☝️ Saab teha proovitundi! (eelregistreerimisel)

  Läbiviimise aeg:

  E. kell 9.30 – 11.00

  Võimalusel tunnid võivad toimuda kaks korda nädalas, täpsemad ajad lepitakse kokku osalejate ja koolitaja vahel

  Õpiväljundid:

  • kursuse lõpetaja mõistab suhtluses ja meediast kuuldut/loetut tuttavatel teemadel;
  • oskab igasuguses suhtlusolukorras väljenduda selgelt ja viisakalt;
  • põhjendab ja kaitseb oma arvamust; 
  • oskab leida infot ja teha info põhjal suusõnalisi üldistusi.
  1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

  Koolitusel osalejad, kes on omandanud B1 keele taseme või vastavat taseme testi läbinud ning soovivad oma oskusi edasi areneda B2 taseme omandamiseks. 

  Koolitusel osalejate vastuvõtt toimub registreerimistaotluse alusel peale keeltaseme suulise või kirjaliku testi sooritamist. 

  1. Õppe kogumaht ja selle ülesehitus, sh auditoorse ja iseseisva töö osakaal

  Koolituse maht on kokku 100 akadeemilist tundi, millest 80 tundi on auditoorset õpet ja 20 tundi iseseisvat tööd ülesannete täitmise-lahendamisena. Üks grupitund tavaliselt kestab 2 akadeemilist tundi või vastavalt kokkuleppele. Igal koolitusel osalejal on võimalik kodus iseseisvalt harjutada/õppida vaadates videosalvestusi. 

  • Kui osaleja mingil põhjusel auditoorses tunnis ei osalenud, siis peab ta iseseisvalt, enda jaoks mugaval ajal läbima videotunni ning tegema harjutused videosalvestuste järgi. 

  Sellisel juhul arvestatakse tund läbituks. 

  1. Õppe sisu
  • Mina ja minu lähedased 

  Iseloomustused. Elu väärtused ja prioriteedid. Eeskujud. Enesearengu võimalused. 

  • Toitlustamine 

  Maailma toit. Ohutusnõuded. Tööhügieen.

  • Reisimine, transport, puhkus

  Puhkuse planeerimine ja kirjeldamine. Vaatamisväärsused. Reisikirjeldus. Postkaardi 

  kirjutamine.

  • Info meie ümber. Aktuaalsed sündmused

  Kuulutused, teadaanded, reklaam. Kohad ja tegevused. Päevakajalised sündmused.

  • Rahvusvaheline töökeskkond  

  Era- ja töösuhted. Töö protsesside ja tegevuste kirjeldus. Tööga seotud info. Erialaste tekstide mõistmine. Erinevad tekstitüübid. Suhtlusoskus. Erivajadused. Erinevad rahvuskultuurid. Kombed ja tavad. Tähtpäevad. Motivatsioonikiri.

  • Teenindus ja kaubandus

  Postiteenused, pangateenused, poed ja kaubanduskeskused, kindlustus, iluteenused jne. Kõneetikett teenindusasutustes. Info oma tegevuse, töömeetodite, teenuse liikide ja vahendite kohta. Võrdlemine. Juhendite ja reklaamide mõistmine. Eelistuste väljendamine ja põhjendamine. Pretensioon. Järelepärimine.

  • Keskkond, ilm ja loodus.

  Ilmastikuolud. Loodushoid. Kohalikud loodusobjektid ja vaatamisväärsused. Linnud, loomad, taimed. Terve ja jätkusuutlik eluviis.

  • Keha, tervis ja tervishoid. 

  Elustiil. Sport ja fitness. Ravimid ja ravimite manustamine, ravimeetodid. Protseduurid. 

  Ravivahendid. Tervisealased nõuanded ja juhendid. Elustiil. Õnnetusjuhtumi kirjeldus.

  • Kinnisvara ja kodu

  Kodukoha kirjeldus. Elamistingimused. Mööbel. Kodutehnika. Kodutööd. Hooldustööd. 

  Kodu ost, müük, üürimine. 

  • Majandus ja õigussuhted

  Majandussüsteem ja õiguskord. Kodaniku õigused ja kohustused. Turvalisus ja kuritegevus. Rahaasjad.

  Grammatika:

  • Gerund and Infinitive 
  • The tense system 
  • I wish / If only (+past simple / +past perfect / +would V1) 
  • Passive case (Simple, Continuous, Perfect)
  • Reported speech 
  • Conditionals 0-1-2-3, mixed types 
  • Phrasal verbs 
  • Noun phrases 
  • Relative clauses 
  • Hypothesizing

  Koolitusmetoodika:

  Keeleõppe fookuses on kommunikatiivse keeleõppe põhimõte. Sellel kursusel  arendatakse rääkimise ja kuulamise oskust.

  NB! Kui koolitusel osaleja teavitab koolitajat tunni tühistamisest või selle aja muutmisest hiljem kui 24 tundi enne järgmise auditoorse tunni algust, siis arvestatakse tasu selle tunni eest täies mahus.

  Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

  Kursuse jooksul sooritab õpilane suulisi vaheteste.  Suulise väljendusoskuse lõputest korraldatakse dialoogi vormis, mille käigus kontrollitakse õpilase oskust B2-taseme teemadel vestelda. Tunnistus väljastatakse õpilasele, kellel on nii vahe- kui ka lõputest sooritatud positiivselt ehk vähemalt 60% vastustest on õiged.

  Koolitaja:  Natalia Frolova – inglise keele filoloog ja tõlk, magistrikraad, firma ExpressEnglish asutaja, viis läbi erinevaid inglise keele koolitusi, (IELTS eksamiks ettevalmistuskoolitus,  riigieksamile ettevalmistuskoolitus, koolitus inglise keele häälduse ja suhtlemisoskuse parandamiseks). Natalja on välja töötaud oma õpetamismetoodikat, mida kasutab oma kursustel edukalt juba mitu aastat.

  X
  div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://companion.ee/wp-content/uploads/2022/10/ofisy-1.png);background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}