Preloader logo

Inglise keele kursus, tase A2, online

Korraldaja

Companion Koolitus MTÜ
Telefon
+372 605 1801
E-post
koolitus@companion.ee

Lektorid

 • Express English OÜ asutaja
 • inglise keele filoloog
 • Natalja Frolova

  inglise keele filoloog ja tõlk, magistrikraad, firma ExpressEnglish asutaja, viis läbi erinevaid inglise keele koolitusi, (IELTS eksamiks ettevalmistuskoolitus,  riigieksamile ettevalmistuskoolitus, koolitus inglise keele häälduse ja suhtlemisoskuse parandamiseks). Natalja on välja töötanud oma õpetamismetoodika, mida kasutab oma kursustel edukalt juba mitu aastat.

Companion Äri- ja Õigusekool

Koht

Companion Äri- ja Õigusekool
Ahtri 8-88, 10117 Tallinn, Estonia
Kategooria

Next Event

  Kursuse nimetus *:

  Vali keel:*


  Kliendile:*

  Osavõtjate andmed: *

  Firma nimi ja aadress: *


  Osavõtjate andmed: *

  Osalejate arv:*


  Telefon:


  E-posti aadress:*


  Küsimused lektorile:

  Kuupäev

  12 Apr 2023 - 30 Aug 2023

  Aeg

  10:00 - 11:30

  Hind

  1400 €

  Keeled

  eesti,
  vene

  Inglise keele kursus, tase A2, online

  ☝️ Inglise keele kursus, tase A2, toimub online reaalajas!  Kui ei ole kindel, et online  õpe sobib – saab teha proovitundi

  Peale tundi saadame Teile kasutatud elektroonilised õppematerjalid ja koolitaja poolt salvestatud videotundi.

  Sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate reaalajas vastata ja esitada küsimusi. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon ja korralik Internetiühendus, soovitav on mikrofon ja kõrvaklapid.

  Companion Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

  Õppekeel: vene keel/eesti keel

  1. Õppekava nimetus:

   Inglise keele kursus, tase A2

  2. ÕppekavarühmKeeleõpe
  3. Õppe kogumaht: 80 akadeemilist tundi
  4. Sihtgrupp: Täiskasvanud keelehuvilised, taasalgajad, kes kunagi on keelt õppinud, kuid enamuse õpitust juba unustanud ja kes oskab A1 taseme inglise keelt.

  5. Õppe eesmärk:

  Arendada inglise keeles rääkimise ja kõnest arusaamise oskust ning julgust ja enesekindlust võõrkeeles suhtlemisel. Omandada keeleoskuse tase A2, mis võimaldab toime tulla igapäevastes korduvates suhtlusolukordades , mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel.

  6. Õpiväljundid:

  Koolituse lõpuks osaleja:

  – saab kuulamisel aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sônadest, mis on vahetult seotud oluliste valdkondadega (nt. info enda ja perekonna kohta, sisseostude tegemine, töö);

  – saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste pôhisisust;

  – saab lugemisel aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest;

  – oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäevatekstidest (nt. reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sôiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest;

  – saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nôuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel;

  – oskab kaasa rääkida, ehkki ei oska veel ise vestlust juhtida;

  – oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tausta, praegust vôi eelmist tööd.

  7. Õppesisu:

  Kursuse põhirõhk on suulisel keelekasutusel.

  • Mina ja teised: mina, minu hobid ning eelistused; pere, pere traditsioonid;
  • Töö ja töösuhted: info oma tegevuse ja töökoha kohta, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine;
  • Telefonivestluste pidamine;
  • Reisimine ja transport: transpordi- ja reisiteenused, majutusasutused, vaatamisväärsused, reisikirjeldus;
  • Kodukoha kirjeldus;
  • Tervis ja tervishoid;
  • Ajaviide: hobid, sport;
  • Vaba aja veetmine: kino, teater, kontsert;
  • Keskkond ja loodushoid: ilm ja kliima, linnud, loomad, taimed;
  8. Õppemeetodid:

  Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis- ja tõlkeharjutused, grupi- ja paaristöö. Õppetöös koolitaja kasutab enda poolt välja töötatud metoodikat.

  9. Õppekeskkond:

  Õpe toimub online reaalajas Zoom-i keskkonnas. Enne koolituse algust osalejad saavad linki, mille kaudu sisenevad virtuaalse kabinetti.

  10. Õppematerjalide loend:

  Tundidel kasutatakse õpetaja poolt koostatud materjalid ja juhendid, s.h. harjutused ja ülesanded iseseisvaks tööks.

  Osalejad saavad õppetundide salvestisi, mida nad saavad kasutada õppematerjalidena.

  11. Hindamismeetod:

  Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt kursuse käigus praktiliste harjutuste põhjal.

  12. Hindamiskriteeriumid:

  Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 75% õppetundidets ja sooritama kõik vajalikud praktilised ülesanded.

  NB! Kui koolitusel osaleja teavitab koolitajat tunni tühistamisest või selle aja muutmisest hiljem kui 24 tundi enne järgmise auditoorse tunni algust, siis arvestatakse tasu selle tunni eest täies mahus.

  13. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid:

  Koolituse läbimise kohta väljastatakse tunnistus.

  Tunnistus väljastatakse õpilasele, kellel on nii vahe- kui ka A2 taseme lõputest (mis hõlmab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist vastavalt läbitud teemadele) sooritatud positiivselt ehk vähemalt 60% vastustest on õiged.

  14. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitaja, kes omab õpetatavale valdkonnale vastav haridus ja töökogemus.
  Koolitaja: Natalja Frolova, inglise keele filoloog,  Express English OÜ asutaja. Natalja on välja töötanud oma õpetamismetoodikat, mille edukalt kasutab juba mitu aastat oma kursustel.
  Toimumine: K. ja R. kell 10.00 – 11.30

   

  X
  div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://companion.ee/wp-content/uploads/2022/10/ofisy-1.png);background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}