Preloader logo

Fotograafia alused – teooria ja praktika. Fototöötlus programmis Adobe LightRoom. 60 ak.t (vene k.)

lightroom classic developing leaf

Kuupäev

04 Okt 2023 - 31 Jaan 2024
Expired!

Aeg

18:00 - 21:00

Hind

1044 €

Keeled

eesti,
vene

Fotograafia alused – teooria ja praktika. Fototöötlus programmis Adobe LightRoom. 60 ak.t (vene k.)

Companion Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kursuse eesmärk on õppida professionaalselt pildistama ja foto- ja videomaterjali töötlema.

Kursus koosneb kolmest põhimoodulist: fotograafia baasteadmiste teoreetiline ja praktiline osa, foto- ja videomaterjali töötlemine Adobe LightRoom programmis, montaaži põhimõtted.

Võimalik on läbida üksikuid mooduleid. Sellisel juhul sõltub nende täpne läbimise aeg põhikursuse (täiskursuse) läbimisest grupi poolt.

Sihtgrupp: kõik, kes soovivad omandada uusi teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskuseid, kuidas professionaalsel tasemel pildistada ning kuidas fotot-videomaterjali töödelda.

Koolitus toimub vene keeles.

Moodul 1:

Fotograafia baasteadmised, 16 akadeemilist tundi.

Sihtgrupp: kõik, kes soovivad omandada uusi teadmisi ja oskusi foto- ja videoformaadi jäädvustamisel.

Kursuse eesmärk: saada ülevaade, kuidas on omavahel seotud erinevad fotograafia vahendid, täiendavad võimalused videomaterjali monteerimiseks.

Õpiväljundid. Kursuse läbinud:

 • orienteerub kaamera (sealhulgas ka telefonikaamera) professionaalsetes seadistustes;
 • tunneb erinevate kaamerate optikat;
 • valdab erinevaid pildistamise režiime ja tüüpe;
 • teab erinevates valgustingimustes pildistamise erisusi.

Moodul 2:

Pildistamine fotostuudios ja tootefoto, 24 akadeemilist tundi.

Sihtgrupp: kõik, kes soovivad saada uusi teadmisi ja oskusi stuudio tingimustes pildistamiseks, tunda stuudio seadmeid paremini ja õppida ruumis valgusega töötama.

Kursuse eesmärk: omandada baasoskused stuudio seadmetega tegelemiseks ja õppida tundma selle rakendusalasid.

Õpiväljundid. Kursuse läbinud:  

 • tunneb kaamera seadistamise eripärasid stuudios töötades;
 • oskab töötada erinevate valgusallikatega (näiteks helkurid, reflektorid, värvifiltrid);
 • teab inimeste pildistamisel stuudiovalguse eripärasid.

Mooduli sisu:

 • Stuudio valgusega pildistamise praktika.
 • Välise välklambiga pildistamise praktika.
 • Praktika välise mikrofoniga filmimisel.
 • Praktika mitme kaameraga töötamisel.

Moodul 3:

Adobe Photoshop Lightroom, 20 akadeemilist tundi.

Sihtgrupp: kõik, kes soovivad Adobe Photoshop Lightroomi programmi paremini tundma õppida.

Õpiväljundid. Kursuse läbinud:

 • orienteerub programmi võimalustes;
 • oskab kasutada erinevaid töötlusvahendeid;
 • oskab kasutada pilditöötluse tööriistu;
 • oskab hallata ja sorteerida pilte;
 • oskab optimaalselt töödelda suuri koguseid pilte.

Nõuded õppe läbimiseks:

Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 90% õppetundidest ja sooritama kõik vajalikud praktilised ülesanded.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus või tõend.

Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 90% õppetundidest, koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt praktiliste ülesannete lahendamise käigus.

Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 90% õppetundidest; kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid; koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.
või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Kursuse koolitaja: Sergei Danavir, WEB-i arendaja, ettevõtja, koolitaja, konsultant, e-marketoloog. Täiskasvanute õpetamise kogemus üle 10 aasta.

Koolituse toimumise aeg ja koht:

04.10.2023 – 31.01.2024 esmaspäeviti kell 18.00 – 21.00,  aadressil Kaupmehe 8, Tallinn.

Koolituse hind: 1044 eurot

Info ja registreerimine: +372 605 1801, +372 5567 3216;  e-mail: koolitus@companion.ee

X
Теги:

Lektorid

Koht

Kaupmehe 8
Kaupmehe 8, Tallinn, Estonia

Next Event

  Kursuse nimetus *:

  Vali keel:*


  Kliendile:*

  Osavõtjate andmed: *

  Firma nimi ja aadress: *


  Osavõtjate andmed: *

  Osalejate arv:*


  Telefon:


  E-posti aadress:*


  Küsimused lektorile:

  div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://companion.ee/wp-content/uploads/2022/10/ofisy-1.png);background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}