fbpx
Preloader logo

Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori väljaõpe (vene k.)

Korraldaja

Companion Äri- ja Õigusekool
Telefon
+372 605 1801
E-post
koolitus@companion.ee
Веб сайт
https://companion.ee/

Lektor

Companion Äri- ja Õigusekool

Koht

Companion Äri- ja Õigusekool
Ahtri 8-88, 10117 Tallinn, Estonia

Next Event

  Kursuse nimetus *:

  Vali keel:*


  Kliendile:*


  Osavõtjate andmed: *


  Firma nimi ja aadress: *


  Osavõtjate andmed: *


  Osalejate arv:*


  Telefon:


  E-posti aadress:*


  Küsimused lektorile:

  Kuupäev

  10 Veeb 2023

  Aeg

  10:00 - 16:00

  Hind

  € 150.00

  Keeled

  eesti,
  eesti,
  vene

  Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori väljaõpe (vene k.)

  Ühisel ehitusplatsil, kus töötavad samal ajal või järjestikku kahe või enama tööandja töötajad või füüsilisest isikust ettevõtjad, võib tööõnnetusi põhjustada ebapiisav tööde koordineerimine.

  Et koostööd koordineerima,  peab olema ühisel ehitusplatsil kirjalikult määratud töötervishoiu ja tööohutuse koordinaator.

  Koordinaatori puhul on tegu spetsialistiga, kes omab vähemalt kolmeaastast praktilist ehituskogemust ning on läbinud ehitustööde ohutusväljaõppe kestusega vähemalt kaheksa tundi. Väljaõppega antakse spetsialistile üldteadmised ja põhimõtted, millest tööde koordineerimisel lähtuda. Endast lugupidav spetsialist täiendab aeg-ajalt oma teadmisi.

  Koolitus  toimub  Companion Koolitus auditooriumis aadressil Ahtri 8, Tallinn.

  Vene  keeles       10.02.2023   10.00 – 16.00

  Eesti  keeles       10.03.2023   10.00 – 16.00

  Koolitaja:  Aleksander Andre töökeskkonna spetsialist, konsultant ja koolitaja ja Aleksander Andre, töökeskkonna spetsialist ja koolitaja.

  Koolituse eesmärk: anda ehitusplatsi koordinaatorile tööks vajalikud teadmised ja oskused.

  Õpiväljundid: koolituse läbinu

  • mõistab, kasutab ja järgib ohutusnõudeid ja seadmete kasutusjuhendeid
  • omab teadmisi isikukaitsevahenditest ja nende kasutamisest
  •  tunneb tööohutuse nõudeid ehitusplatsil ja teab, kuidas ennetada  riske tekkimist ja hinnata vältimatuid riske

  Õpingute alustamine tingimused:

  Õppija vanus vähemalt 18 aastat ja vähemalt kolmeaastane praktiline ehituskogemus.

  Programm:

  I Ehitusettevõtja  üldkohustused
  ehitusplatsi tööohutuse korraldamine ja koordineerimine
  – riskide tekkimise ärahoidmine ja vältimatute riskide hindamine
  – ehitusplatsi koordinaator
  – tööohutusplaani koostamine
  – töötajate, nende esindajate  ja teiste teavitamine abinõuetest, mida ehitusplatsil nende ohutuse tagamiseks rakendatakse
  – ehitusplatsi kontrollimine.

  II Peamised ehitusplatsil esinevad ohutegurid ja nende vältimine

  ehitusplatsi korraldus
  – kaitsevahendid ja -meetmed
  – füüsiline koormus
  – esmaabi
  – olme
  – välistöökohad
  –  tellingud ja teised töövahendid
  –  lammutustöö
  –  asbestitöö
  –  kõrgusest kukkumise vältimine

  III Veel töötervishoiu ja tööohutuse õigusakte, millega peab ehitusplatsil arvestama.
  – Kust leida ehitusohutuse juhendmaterjale.

  IV Tuleohutusnõuded ehitustööde teostamisel.

  V Isikukaitsevahendite õige valik ja kasutamine.

  Õppemeetodid:

  Loeng, grupiarutelud, praktilised ülesanded.

  Õpikeskkond:

  Õpe toimub Companion Äri- ja Õigusekooli auditooriumis (kuni 10 kohta), grupis 6-10 osalejat. Samuti on võimalus osaleda ONLINE kaugõppes (Zoomi vahendusel)

  Õppeasutuses on olemas vajalik mööbel ja tehnilised varustus: dataprojektor, valge tahvel.

  Klassis on iga õpilase jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumil, seadmetel ning õppematerjalidel on esteetiline välimus.

  Õppematerjalide loetelu:

  Õppejõu poolt valmistatud õppematerjalid.

  Hindamismeetod:

  Õpieesmärkide saavutamist hinnatakse mitteeristavalt (arvestatud/ mittearvestatud) grupiaruteludes osalemise, kursuse ajal ülesannete täitmise ning lõputesti läbimise alusel.

  Hindamiskriteeriumid:

  Kogu koolituse läbimise lõpus teostatakse suulist testimist küsimuse-vastuse vormis. Test on arvestatud, kui õigete vastuste arv ületab 60% (positiivne tulemus).

  Nõudmised kursuse lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid:

  Kursuse lõpetamiseks on tarvis osaleda vähemalt 90% kontakttundidest ning saada lõputesti sooritamisel positiivne tulemus.

  Tunnistus kursuse lõpetamise kohta väljastatakse, kui õpilane täitis nõudmisi kursuse lõpetamiseks ning saavutas seatud õpiväljundid.

  Tõend kursuse läbimise kohta väljastatakse, kui õpilane ei täitnud nõudmisi kursuse lõpetamiseks, kuid osales kursusel. Tõend väljastatakse läbitud tundidele ja teemadele vastavalt.

  Koolituse maksumus 125 EUR + käibemaks (hinna sees on materjalide pakett ja kohvipaus)

  Eelregistreerimine ⇒ tel.6051801, e-mail: koolitus@companion.ee

   

   

  X
  div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://companion.ee/wp-content/uploads/2022/10/ofisy-1.png);background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}