Preloader logo

Dokumendihaldus, vene keeles

Kuupäev

21 Nov 2023 - 15 Dets 2023
Expired!

Aeg

17:30 - 20:30

Hind

340 €

Keeled

eesti,
vene

Dokumendihaldus, vene keeles

Companion Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

See on moodul kursesest Bürooassistendi täiendkoolitus.

Õppekava on koostatud vastavalt kutsestandardile “Bürooassistent, tase 4” (B.2.6, B.2.7, B.3.1).

Kontoritöötajate konkreetsed tööülesanded varieeruvad ja sõltuvad konkreetse organisatsiooni tegevusest. Tavaliselt eeldatakse bürooassistendilt asjalikkust ja kiiret tegutsemist, mitmekülgseid teadmisi ja oskusi, teabe konfidentsiaalsuse tagamist ning erinevate inimestega suhtlemist.

Õppekeel: vene

Õppekava nimetus: Dokumendihaldus

Õppekavarühm: Sekretäri- ja kontoritöö

Sihtgrupp: Kursuse programm on mõeldud kontoritöötajatele (sekretärid, assistendid jt), kes soovivad end täiendada või eriala- ja karjäärivõimalusi laiendada. Samuti sobib koolitus hästi väikeettevõtete juhtidele, alustavatele ettevõtjatele, üksikettevõtjatele, raamatupidajatele ja juhtidele.

Sisseastumistingimused: Keskharidus. Soovitav on eesti keele oskus tasemel B1

Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 3.

Koolituse eesmärk: Omandada kaasaegsetele nõuetele vastavad põhiteadmised ja -oskused ametiülesannete täitmiseks bürootöö valdkonnas.

Õpitulemused

Õppekava läbimisel õpilane:

 • teab, kuidas korraldada dokumenditööd vastavalt seadusandlusele;
 • oskab koostada põhilisi dokumente vastavalt regulatiivsetele nõuetele;
 • tunneb isikuandmete kaitse nõudeid teabevahetuseks;
 • teab, kuidas infotehnoloogilisi vahendeid kasutades töödelda, edastada ja säilitada erinevaid andmeid;

Õppetundide maht: 20 akadeemilist tundi (16 at kontaktõpe ja 4 at iseseisev töö)

Kursuse sisu:

1.1 Asjaajamise õiguslikud alused.

Dokumentide ja arhiivide haldamist reguleerivate õigusaktide läbivaatamine.

Nõuded dokumentidega töökorraldusele.

EVS-i vormistamise standardid ja terminoloogia.

Kaasaegse kontoritöö tunnused, elektroonilisele kontoritööle ülemineku eelised ja riskid.

Dokumendikäibe korraldus.

1.2 Dokumentide koostamine ja vormistamine

Ärikirja elemendid vastavalt standarditele.

E-kirjade läbiviimise järjekord, e-kirjade vormistus.

Haldusdokumendid (tellimused).

Akti registreerimine. Juhtumite vastuvõtmise ja üleandmise akt.

Dokumentide registreerimise järjekord: tõend, koopia, väljavõte.

Koosolekute, koosviibimiste ja koosolekute ettevalmistamine kohapeal; protokolli koostamine.

E-koosolekute läbiviimine ja salvestamine.

Nõuded dokumentide registreerimisele.

1.3 Asjaajamise korraldus

Dokumendikäibe korraldus ja dokumentide liigitusskeem (juhtumite klassifikatsioon).

Juhtumite klassifikatsiooni koostamise põhimõtted ja käsitlused.

Muudatused dokumentide liigitusskeemi koostamisel vastavalt Arhiivieeskirja uutele nõuetele.

Kontoritöö juhendamine.

Digitaalne juhtimissüsteem (DHS).

1.4 Arhiivitöö korraldus

Arhiivide haldamist reguleerivad õigusaktid.

Nõuded dokumentide säilitamisele ja kasutamisele vastavalt uutele nõuetele.

Dokumentide koostamine arhiivi kasutamiseks.

Alalise ja ajutise säilitustähtajaga dokumendid.

Dokumentide säilitusperioodid.

Pikaajaliseks säilitamiseks mõeldud failivormingud.

Elektrooniline dokumentide säilitamise süsteem.

Hübriidasjaajamine.

Nõuded dokumentide digitaliseerimisele.

Õppemeetodid: Loengud, arutelud, praktiline töö klassiruumis. Koolitajad kasutavad õpetamise protsessides oma praktikas kõige paremini toimivaid meetodeid.

Õppekeskkond: kontaktõpe Companion Koolituse klassiruumis

Õppematerjalide loetelu: Koolitajate koostatud õppematerjalid.

Hindamiskriteeriumid:

Kursuse läbinuks loetakse osalejad, kes on võtnud osa vähemalt 75% kursuse sisust ja saavutanud õpiväljundid.

Väljastatud dokumendid:

Lõpetamisel saavad õpilased:

TUNNISTUSE, kui õpilane on osalenud vähemalt 75% tundidest ja saavutanud märgitud õpiväljundid.

TÕENDI, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õpilane osales õppetegevuses. Tõend väljastatakse õpilase kontakttundide arvu järgi, kuid mitte juhul, kui õpilane osales vähem kui pooltel õppetundidest.

Maksumus: 340 eurot

Koolitaja:

Margarita Alekseeval on majandusalane kõrgharidus ning pikaajaline haldus- ja õppetöö kogemus kontoritöö alal.

 

Eelregistreerimine ⇒ tel.6051801, e-mail: koolitus@companion.ee

 

X

Korraldaja

Companion Äri- ja Õigusekool
Telefon
+372 605 1801
E-post
koolitus@companion.ee
Веб сайт
https://companion.ee/

Lektor

Companion Äri- ja Õigusekool

Koht

Companion Äri- ja Õigusekool
Ahtri 8-88, 10117 Tallinn, Estonia

Next Event

  Kursuse nimetus *:

  Vali keel:*


  Kliendile:*

  Osavõtjate andmed: *

  Firma nimi ja aadress: *


  Osavõtjate andmed: *

  Osalejate arv:*


  Telefon:


  E-posti aadress:*


  Küsimused lektorile:

  div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://companion.ee/wp-content/uploads/2022/10/ofisy-1.png);background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}