Preloader logo

MS Excel äri jaoks, vene keeles

excel1

Kuupäev

16 Juuli 2024 - 12 Sept 2024

Aeg

09:30 - 12:45

Hind

520 €

Keeled

eesti,
vene

MS Excel äri jaoks, vene keeles

Companion Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Õppekavarühm: arvutikasutus

Sihtgrupp: ettevõtjad, väikeettevõtete omanikud, sekretärid, assistendid, administraatorid, juhid ja kõik, kes kasutavad Excelit oma töös ja kes soovivad seda paremini omandada

Eesmärk: õpetada arvutustabeli mõiste tundmist ja oskusi MS Exceli rakenduse kasutamiseks igapäevaste tabelite koostamisel. kasutama MS Excelit andmete (tabelid, diagrammid jms) esitamiseks, arvutamiseks ja analüüsimiseks, samuti nende põhjal vajalike prognooside koostamist.

Õpiväljundid: peale kursuse läbimist osaleja

 • teab ja oskab kasutada MS Exceli põhifunktsioone;
 • oskab koostada, lugeda ja teha vajalikke muudatusi tabelites ja diagrammides;
 • oskab sisestada valemeid vajalike arvutuste tegemiseks;
 • oskab sorteerida ja filtreerida tabeleid;
 • oskab luua diagramme ning muuta esialgseid sätteid;
 • kasutab Pivot‐tabeli võimalusi kokkuvõtete tegemisel.

Nõuded koolituse alustamiseks: Osalejad peavad tundma arvutit tavakasutaja tasemel. MS Exceli tundmine algtasemel.

Koolituse math: 36 ak.tundi, nendest 26 ak.tundi auditooriumis ja 10 ak. tundi iseseisvat tööd.

Auditoorne töö (26 ak.tundi): õppetöökäigus õppijale selgitakse lahti loengumaterjali ülesannete lahendamise põhjal.

Iseseisev töö (10 ak.tundi): auditooriumis läbitava materjali iseseisvalt kordamine ja kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele.

Õppematerjalid: Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid (s.h. harjutused ja ülesanded iseseisvaks tööks) paberkandjal kohapeal. Õppematerjalid on koolituse hinna sees.

Koolituse sisu:

 • Töö algus: liides, peamised juhtnupud.
 • Põhiandmetüübid. Miks see oluline on.
 • Nende loomise loogika. Andmesisestus
 • Kopeerimine, lõikamine, lisamine ja muud funktsioonid.
 • Suure andmemahuga töötamine. Suurte tabelite struktureerimine.
 • Töö diagrammidega. Kujutise stiilid ja meetodid. Andmete filtreerimine määratud parameetrite järgi
 • Töö valemitega: lihtsad ja loogilised valemid. Funktsioonide sisestusmeetodid.
 • Pivot-tabelid, mis on vajalikud analüüsi, võrdlemise, arvutamise ja andmete analüüsi läbi viimiseks.
 • Erinevad filtreerimismeetodid, lisatingimused.
 • Andmete import ja eksport erinevatest allikatest

Õppekeskkonna kirjeldus: 

Õpe toimub Companion Koolituse auditooriumis (kuni 12 kohta) minigruppides (2-4 osalejat). Koolituse läbiviimiseks on olemas mööbel ja vajalikud tehnilised vahendid: sülearvutid litsenseeritud tarkvaraga, dataprojektor, tahvel. Samuti võivad osalejad tulla oma sülearvutiga, kuhu on paigaldatud vajalik tarkvara.

Nõuded õppe lõpetamisek:

Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 75% õppetundidets ja sooritama kõik vajalikud praktilised ülesanded.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:
Koolituse läbimise kohta väljastatakse tunnistus või tõend.

Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest, koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt praktiliste ülesannete lahendamise käigus.
Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 75% õppetundidest; kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid; koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.
või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolitus toimub   vene keeles

Toimumine:

ajavahemikul 16.juuli – 12.september, kell 09:30 – 12:45, täpsemad kuupäevad selguvad peale gruppi moodustamist.

Aadress: Tallinn, Ahtri 8, 4-s korrus, tuba 88/89  – Companion Koolitus auditoorium

Koolitaja: Dmitri Kalinin, IT-spetsialist, koolitaja-andragog digioskuste valdkonnas (tase 5)

Koolituse hind:    520 eurot  – mini-grupp, 990 – individuaalõpe

Registreerimine: +372 605 1801koolitus@companion.ee

X

Korraldaja

Companion Koolitus MTÜ
Telefon
+372 605 1801
E-post
koolitus@companion.ee

Lektor

 • Dmitri Kalinin

  Lektor: Dmitri Kalinin, IT-spetsialist, arvutikursuste õppejõud erinevates ettevõtetes, 5. taseme andragoog

Companion Äri- ja Õigusekool

Koht

Companion Äri- ja Õigusekool
Ahtri 8-88, 10117 Tallinn, Estonia

Next Event

  Kursuse nimetus *:

  Vali keel:*


  Kliendile:*

  Osavõtjate andmed: *

  Firma nimi ja aadress: *


  Osavõtjate andmed: *

  Osalejate arv:*


  Telefon:


  E-posti aadress:*


  Küsimused lektorile:

  div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://companion.ee/wp-content/uploads/2022/10/ofisy-1.png);background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}