Preloader logo

Arvutikoolitus: digioskuste alused, 30 tundi (vene keeles)

Kuupäev

29 Aug 2024 - 19 Sept 2024

Aeg

09:30 - 12:45

Hind

520 €

Keeled

eesti,
vene

Arvutikoolitus: digioskuste alused, 30 tundi (vene keeles)

Companion Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Õppekeel: vene keel

1.Õppekava nimetus:

Arvutikoolitus: digioskuste alused

2. Õppekavarühm:

Arvutikasutus

3. Õppe kogumaht:

30ak.tundi, millest 26 ak.tundi – kontaktõpe auditooriumis (sh 2 tundi – kontrolltöö) ja 4 ak.tundi iseseisvat tööd kodus.

4. Sihtgrupp:

Täiskasvanud huvilised, kes soovivad omandada või täiendada oma teadmisi digivaldkonnas edasiseks tööle asumiseks või isiklikel eesmärkidel.

5. Õppe eesmärk:

Toetada õppija digipädevuse kasvu, õppida arvuti põhifunktsioone iseseisvaks tööks ja lihtsamaid interneti võimalusi, nagu turvaline informatsiooni otsimine ja kommunikatsiooni osutamine.

6. Nõuded õpingu alustamiseks:

Osalejatele soovitatakse kaasa võtta oma sülearvutid.

Kaasas peab olema ID-kaardi lugeja, ID-kaart, PIN1 ja PIN2 või mõni alternatiivne tuvastamisviis (näiteks nutitelefon).

7. Õpiväljundid:  mooduli läbinu

– iseseisvalt töötab arvutiga;

– saab aru arvutite, seadmete ja tarkvaraga seotud põhimõistetest;

– orienteerub arvuti töölaual, hallatab faile ja kaustu ning neid kopeerib, teisaldadab ja kustutab;

kasutab ID-kaarti ja/või mobiil-ID-d digiallkirjastamisel;

– teab küberruumi riske, vältib neid ning aktiivselt kaitseb isikuandmeid;

8. Õppesisu:

– Põhiteadmised arvuti komponenditest, seadmetest ja ristvarast.

Klaviatuur, hiir, heli, ekraan, kaamera, mikrofon. Arvuti käivitamine ja sisselogimine. Funktsionaalsed nupud.

– Windows-keskkonnas töötamise mõisted ja võimalused:

töölaud, ikoonid, stardiriba, töö menüü ja akendega, klaviatuuri keele määramine ja lisamine, programmide käivitamine.

–  Failihaldus:

Draivide, kaustade ja failide struktuur, salvestamise reeglid ja võimalused. Draivid ja kaustad: laiendamine, ahendamine, navigeerimine.

– Tegevused failidega:

salvestamine, nimetamine, ümbernimetamine, sorteerimine, oleku muutmine (lugemisfail/lukus, lugemis-kirjutusfail).

Failide/kaustade kopeerimine, teisaldamine, kustutamine, otsimine. Prügikasti tühjendamine.

Isikutuvastamine ja digiallkiri

Isikutuvastuse liigid: ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID. Dokumendi allkirjastamine, salvestamine, edastamine

Küberhügieen.

Viirusetõrje. Oma privaatsuse kaitse internetis. 

Brauserid Google Chrome ja Edge.

Brauseri põhifunktsioonid: otsinguriba, aknad. Efektiivne infootsing internetist, kasutades erinevaid kriteeriume (nimetuse järgi, allikate järgi, märksõna järgi jne). Info säilitamine

Kontrolltöö – 2 tundi

Praktiline iseseisev töö auditooriumis.

Olenevalt grupi tasemest ja kuulajate soovidest saab programmi kohandada!

9. Õppemeetodid:

Loeng, praktilised tööd, iseseisvad harjutused, tehtud tööde analüüs ja arutelu;

10. Õppekeskkond:

Õpe toimub Companion Koolituse auditooriumis  minigruppides (2-6 osalejat). Koolituse läbiviimiseks on olemas mööbel ja vajalikud tehnilised vahendid: arvuti koolitajale, dataprojektor, tahvel. Samuti võivad osalejad tulla oma sülearvutiga, kuhu on paigaldatud vajalik tarkvara.

11. Õppematerjalide loend:

Koolitaja koostatud materjalid ja juhendid, s.h. harjutused ja ülesanded iseseisvaks tööks.

12. Hindamismeetod:

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt kursuse käigus praktiliste harjutuste ja iseseisva kontrolltöö põhjal.

13. Hindamiskriteeriumid:

Õppe lõpetamiseks on nõutav vähemalt 75% kontakttundides osalemine.

14. Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid:

Õppe lõpetamiseks on nõutav vähemalt 75% kontakttundides osalemine, praktiliste ülesannete ja lõplikku kontrolltöö positiivsele hindele sooritamine.

Koolituse läbimise kohta väljastatakse tunnistus või tõend.

Tunnistus koolituse läbinule väljastatakse juhul, kui õppe lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud.

Õpiväljundid loetakse saavutatuks, kui praktiliste ülesannete ja lõplikku kontrolltöö sooritamise õigsus on üle 60% mahust. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt

Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Koolitaja, kes omab õpetatavale valdkonnale vastav haridus ja töökogemus.

Lektor: Dmitri Kalinin IT-spetsialist, 5. taseme täiskasvanute koolitaja (andragoog) digioskuste erialal.

Õppe alustamise tingimused:

Koolitus toimub teisipäeviti ja neljapäeviti kell 09.30 – 12.45,  29.08.2024 – 19.09.2024

(korraldajal on õigus muuta toimumise graafikut kokkuleppes osalejatega)

Osalejate arv on piiratud! Grupp 2-5 osalejat

Koolituse hind 520 eurot.

Informatsioon ja registreerimine: +372 605 1801; +372 5567 3216koolitus@companion.ee

 

X

Korraldaja

Companion Koolitus MTÜ
Telefon
+372 605 1801
E-post
koolitus@companion.ee

Lektor

 • Dmitri Kalinin

  Lektor: Dmitri Kalinin, IT-spetsialist, arvutikursuste õppejõud erinevates ettevõtetes, 5. taseme andragoog

Companion Äri- ja Õigusekool

Koht

Companion Äri- ja Õigusekool
Ahtri 8-88, 10117 Tallinn, Estonia

Next Event

  Kursuse nimetus *:

  Vali keel:*


  Kliendile:*

  Osavõtjate andmed: *

  Firma nimi ja aadress: *


  Osavõtjate andmed: *

  Osalejate arv:*


  Telefon:


  E-posti aadress:*


  Küsimused lektorile:

  div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://companion.ee/wp-content/uploads/2022/10/ofisy-1.png);background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}